Adviseur gezondheidsbevordering Marieke Bunnik vertelt over haar werk.

Foto van Marieke BunnikVlak voor de zomervakantie had ik één van de Twentse scholen aan de telefoon. De school, voortgezet onderwijs, had van de jeugdarts de rapportage van de Gezondheidsmonitor Jeugd Corona 2020 ontvangen. Allemaal cijfers over hoe het ervoor staat met de gezondheid en het opgroeien van leerlingen. Zitten ze nog goed in hun vel? Zijn ze meer alcohol gaan gebruiken? Hoe gezond is hun leefstijl? Hoe gaat het thuis? De school had de aanbevelingen van de jeugdarts gelezen. En er kwam een aantal thema’s naar voren waar ze meer advies over wilden. Of wij konden helpen. “Ja natuurlijk! Daar zijn we voor!”  

Mooie initiatieven die bijdragen aan gezondheid

In dit soort gesprekken valt het mij altijd op hoeveel scholen al doen. Een inlooppunt voor leerlingen die niet lekker in hun vel zitten en even willen praten, een lesprogramma om aan weerbaarheid te werken, meedoen aan De Week van de Lentekriebels, excursies naar een boerderij om te leren over voeding of een moestuin op het schoolterrein. Allemaal mooie initiatieven die bijdragen aan de gezondheid. Vaak kunnen onze Gezonde School-adviseurs dit nog aanvullen met handige tips. Bijvoorbeeld over wat je kunt doen om ouders te betrekken. Over praktische en effectieve lesprogramma’s. Of over waar mooie kansen liggen om subsidie te krijgen.  

Samenwerken is belangrijk

Het valt mij ook altijd weer op, op hoeveel terreinen we met scholen samenwerken. Onze JGZ-artsen, -verpleegkundigen en doktersassistenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de school. Samen met jullie houden ze de psychische, sociale en lichamelijke ontwikkeling van de kinderen of jongeren op school in beeld. We maken deel uit van de zorgstructuur rondom school en zijn samen in actie om leerlingen waar zorgen over zijn te helpen. Het afgelopen jaar was dat pittig. Leerlingen die veel thuis zaten, thuissituaties die lastig werden: hoe hou je samen in beeld hoe het met ze gaat? Het maakte mij duidelijk hoe belangrijk de samenwerking met onze jeugdgezondheidszorg (JGZ) is. 

Een goed advies

De afgelopen periode hebben we ook vanuit de corona-afdeling intensief met scholen samengewerkt. Jullie hadden te maken met besmettingen op school en alle gevolgen daarvan. Dat viel niet altijd mee. Het was belangrijk om jullie snel een advies te geven. En natuurlijk een goed advies, gebaseerd op de juiste informatie. Ons scholenteam van de corona-afdeling, met speciale bron- en contactonderzoekers die ervaring hebben met scholen, hielp jullie in dit soort situaties met advies. En dat blijven ze de komende tijd doen. Maar laten we hopen dat het steeds minder nodig is. 

Wat goed werkt, dat gaan we zo houden

Ik hoop dat het met de besmettingen op scholen de goede kant opgaat. Zoals het er nu uitziet, gaat de JGZ komend schooljaar de zorg weer oppakken zoals vóór de pandemie. Nou ja, niet helemaal hetzelfde. Want de pandemie heeft ons ook dingen geleerd. Ons op het spoor gebracht van werkwijzen die goed bevallen. En wat goed werkt, dat gaan we zo houden! Een voorbeeld? Het contactmoment 5-jarigen. Vroeger zagen we deze kinderen in groep 2 van het basisonderwijs op school. We haalden ze uit de klas voor onderzoek. Door corona kon dat niet meer en kregen de kinderen een uitnodiging om samen met hun ouders naar ons te komen. En dat bleken ouders prettig te vinden. Dus we hebben besloten dat te behouden. Heb je als school wensen of ideeën over hoe je het samen wilt aanpakken komend jaar? Leg dan contact met de arts of verpleegkundige die aan jouw school verbonden is. We gaan graag met jullie in overleg. 

Marieke Bunnik, adviseur gezondheidsbevordering