Duidelijke regels stellen helpt. De school kan ouders een handje helpen.

Twentse jongeren drinken weer meer alcohol. En op jongere leeftijd. Na een jarenlange afname zaten we eind 2020 weer op het niveau van 2015. Uit onze Gezondheidsmonitor Jeugd blijkt dat jongeren vooral in de thuissituatie drinken. En bij andere jongeren thuis. Het is dus tijd om de aandacht te verleggen naar achter de voordeur. Ouders en opvoeders zijn aan zet. Als school kun je daarbij een handje helpen. Want alcoholgebruik beïnvloedt ook de schoolprestaties. Het heeft een negatieve invloed op vaardigheden als onthouden, redeneren, verbanden leggen en concentreren.

Duidelijke regels stellen helpt

We weten uit dezelfde Gezondheidsmonitor Jeugd en talloze andere onderzoeken dat duidelijke regels stellen helpt. Jongeren waarvan de ouders duidelijk aangeven dat ze niet willen dat hun kind alcohol drinkt, proberen ook weleens wat uit. Maar: ze doen dat op minder jonge leeftijd, ze drinken minder grote hoeveelheden en ook minder vaak. Regels stellen helpt dus. Zelfs als kinderen zich er niet altijd perfect aan houden. 

Ouders een handje helpen

Uit gesprekken die we met ouders voeren, merken we dat ze niet altijd weten dat duidelijke regels stellen helpt. En dat ze vaak het gevoel hebben dat ze de enige zijn met duidelijke regels, terwijl dat helemaal niet zo is. Ouders kunnen elkaar steunen door samen te overleggen en één lijn te trekken. Je kunt de ouders van jouw leerlingen een handje helpen door ze hiervan bewust te maken. Het beste moment hiervoor is de overgang van groep 8 naar de brugklas. Een introductiebijeenkomsten voor ouders van nieuwe leerlingen kan hiervoor een goed moment zijn.

Wij helpen je graag op weg

We hebben dia’s gemaakt die gebruikt kunnen worden bij introductiebijeenkomsten voor ouders van nieuwe leerlingen. Ook is er een tekst beschikbaar die je kunt gebruiken voor de nieuwsbrief, website, sociale media van je school of voor de schoolgids.

Download de PowerPoint-presentatie voor de introductiebijeenkomsten voor ouders van nieuwe leerlingen.

NIX18, ons uitgangspunt

<naam school> is een gezonde, frisse school. Wij zijn zuinig op de gezondheid van jouw kind. Daarom gebruiken wij als uitgangspunt NIX18. Dat betekent dat op deze school geen plaats is voor roken, alcohol en drugs. Niet in het gebouw. Niet op het schoolterrein. En ook niet tijdens feesten en schoolexcursies. Dat geldt voor leerlingen, maar ook voor ouders en medewerkers. 

NIX is echt NIX

NIX werkt het beste als we het samen doen. De rol van jou als ouder is heel belangrijk. Veel kinderen proberen wel eens wat uit. Het helpt als je duidelijke regels stelt. Uit onderzoek weten we dat kinderen die niet mogen drinken van hun ouders:

  • pas op een latere leeftijd gaan uitproberen
  • minder veel drinken
  • en minder vaak drinken

Duidelijke regels hebben dus effect. Ook als je kind er zich niet altijd perfect aan houdt. 

Tips!

Het maken én volhouden van de NIX-afspraak is niet niks. Deze tips kunnen je helpen als ouder.

  • Praat erover
    Blijf erover in gesprek. Help je kind om bijvoorbeeld om te gaan met groepsdruk. Praat over wat je kind meemaakt. Zo blijf je op de hoogte van hoe het gaat. En draag uit: wat je ook doet en hoe erg het ook is, je kunt altijd bij mij terecht voor hulp.
  • Overleg met andere ouders
    Vind je het als ouder lastig om regels te stellen? Je bent niet de enige. Uit onderzoek van GGD Twente blijkt dat jongeren tegenwoordig vooral thuis drinken. Je kunt elkaar als ouders steunen door één lijn te trekken. Veel ouders vinden het niet oké als hun kind bij jou thuis alcohol drinkt. Ook daarom is het belangrijk om met andere ouders te overleggen.

Meer informatie en tips

Nog meer doen?

Wil je nog meer doen op school om roken, alcohol- en drugsgebruik en gameverslaving te voorkomen? Zorg in de eerste plaats dat je goed op de hoogte bent van wat werkt en wat juist niet. Op www.helderopschool.nl vind je alles vinden over goede preventieprogramma’s in het onderwijs. En bij vragen kun je altijd even digitaal langskomen op ons GGD Twente Gezonde School-spreekuur.

Logo Tactus verslavingszorg