Ondersteuning van professionals op het thema relaties en seksualiteit.

Trainingen

We vinden het belangrijk dat professionals het thema 'relaties en seksualiteit' kunnen bespreken en dat dit een structurele plek krijgt in zorg en welzijn en in het onderwijs.

Het team Seksuele gezondheid van GGD Twente biedt diverse trainingen aan om professionals hierbij handvatten te bieden.

Voor: professionals in het basisonderwijs.
Deze training duurt 3 uur.

In deze training wordt de digitale lesmethode 'Kriebels in je buik' geïntroduceerd.
Deze lesmethode voor groep 1 t/m 8 behandelt onderwerpen als: verschillen tussen een jongens en meisjes; gebruik van media; en voorbereiding op de puberteit.
In de training maken docenten kennis met de lesmethode en wordt het lesgeven over deze soms intieme onderwerpen behandeld.

 

Voor: professionals die met jongeren werken.
Deze training duurt 3 uur.

Hoe ga je met een jongere of een klas leerlingen in gesprek over relaties en seksualiteit? Een training over gesprekstechnieken en werkvormen.

 

Voor: professionals die met jongeren werken.
Deze training duurt 3 uur

Het vlaggensysteem is een methodiek om: seksueel (grensoverschrijdend) gedrag adequaat te beoordelen; bespreekbaar te maken met professionals en met kinderen / jongeren; en geeft handvatten voor een adequate pedagogische reactie.
In deze training wordt de methodiek van het vlaggensysteem toegelicht en oefenen we met casuïstiek.

 

Voor: professionals in het praktijk- en speciaal onderwijs.
Deze training duurt 3 uur.

Leerlingen in het praktijk- en speciaal onderwijs lopen meer risico dan andere jongeren om slachtoffer of dader te worden van seksueel grensoverschrijdend gedrag.
De lesmethode 'je lijf, je lief' behandeld thema's als rolverdeling, grenzen, respect en groepsdruk.
In de training maken docenten kennis met de lesmethode en wordt het lesgeven over deze soms intieme onderwerpen behandeld.

 

Voor: professionals in het voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO.
Deze training duurt 4 uur.

Deze lesmethode bespreekt in 6 lessen de belangrijkste thema's over relaties en seksualiteit.
Er zijn extra modules beschikbaar over onder andere: wensen en grenzen; seksuele diversiteit; en sexting.
Lang Leve de Liefde is er in verschillende edities waardoor het op elk niveau en elke leeftijd te gebruiken is.
In de training maken docenten kennis met de lesmethode en wordt het lesgeven over deze soms intieme onderwerpen behandeld.

 

Voor: professionals in het voortgezet onderwijs.
De training duurt 2 uur.

Aanvullende lesmodule van de methode 'Lang Leve de Liefde'.
Twee lessen waarbij het online verspreiden van seksuele beelden en het aangaan van online contacten centraal staan.
In de training maken docenten kennis met de lesmethode en wordt het lesgeven over deze soms intieme onderwerpen behandeld.

 

Bijscholing

Voor: medisch professionals zoals huisartsen, gynaecologen, doktersassistentes en medisch professionals in opleiding.

De GGD biedt bijscholing op maat aan voor medisch professionals. Thema’s waarop wij kunnen bijscholen zijn onder andere: SOA's, SOA-screening, behandeling, partnerwaarschuwing en anticonceptie.

Consultatie

Je kunt het team Seksuele gezondheid van GGD Twente gratis consulteren. Denk hierbij aan situaties van homo-negativiteit, onbedoelde zwangerschappen of grensoverschrijdend gedrag. Zo nodig vindt nadere consultatie of doorverwijzing naar de juiste hulpverlener plaats.

Contact

Bel of mail ons