Regio Twente

Het Extranet is een van de kanalen waarop de bestuurders en medewerkers van de Twentse gemeenten, Regio Twente en GGD Twente online samenwerken.

GGD Twente is onderdeel van Regio Twente, het samenwerkingsverband van de veertien Twentse gemeenten.

voor gemeenten in Overijssel

Gemeenten krijgen regelmatig te maken met vraagstukken rond gezondheidsrisico’s van milieu-aspecten.

Cijfers, beleid en interventies van en voor de 14 Twentse gemeenten.

De Twentse gemeenten hebben gezamenlijk een nota voor het lokale gezondheidsbeleid ontwikkeld: