Kinderen brengen veel tijd door op school. Het is daarom belangrijk dat ze zich er veilig voelen en dat het schoon is.

‘Schone & Veilige School’ van GGD Twente helpt scholen om de schoolomgeving schoon en veilig te maken en te houden.

Wat is Schone & Veilige School?

'Schone & Veilige School' wil de hygiëne en veiligheid in en om scholen verbeteren. Uitgangspunten zijn de gemaakte afspraken tussen school en het schoonmaakbedrijf of schoonmaakmedewerkers. Daarnaast kijken we naar de wensen en behoeften van de school.

Hoe werkt Schone & Veilige School?

GGD Twente voert onafhankelijke hygiëne-inspecties uit. Hiervoor hanteren we een checklist en handboek die zijn opgesteld door het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (LCHV), onderdeel van het RIVM.

1. Inspecties

De inspecteur van de GGD beoordeelt bij de reguliere inspectie of het schoonmaakbedrijf haar werk goed uitvoert en bekijkt tevens of  er door de school wordt voldaan aan de gemaakte afspraken met het schoonmaakbedrijf. De inspecteur van de GGD beoordeelt tijdens de uitgebreide inspectie hoe uw school omgaat met de richtlijnen van  het LCHV. De volgende jaren zijn er jaarlijks twee inspecties.

2. Rapportage & advies

Na iedere inspectie krijgt u een rapport. Daarin staat de kwaliteit van het schoonmaakwerk beschreven. Daarnaast geven we uw school aanvullend advies: hoe het gezonder, schoner of veiliger kan. De adviezen zijn niet bindend, maar het is wel de insteek dat uw school met de adviezen aan de slag gaat. Indien de hygiëne en veiligheid onvoldoende zijn, volgt in overleg op korte termijn een herinspectie. Na inzage door de school publiceren we de rapporten.

3. Kosten en facturatie

U sluit een contract met GGD Twente. Het schoonmaakbedrijf valt hier buiten. Zo kunnen we onafhankelijk inspecteren. Na iedere inspectie ontvangt u een factuur. Sommige schoonmaakbedrijven geven korting omdat de inspectie ook voor hen voordelen heeft.

Voordelen voor de school

Een schone en veilige school is zowel goed voor kinderen, ouders als docenten. Een schone leeromgeving draagt bij aan de gezondheid en leerprestaties:

  • het vermindert het risico op ongelukken
  • het vermindert de kans op infecties zoals een griepepidemie
  • professionele uitstraling naar ouders
  • een schone en veilige school trekt nieuwe leerlingen aan
  • een betere samenwerking tussen uw school en het schoonmaakbedrijf
  • inzicht hoe schoon en veilig uw school is vergeleken met andere scholen

Meer weten?

Neem contact met ons op.