GGD Twente werkt samen met andere partijen in Twente aan het stimuleren van gezond gedrag. Recente voorbeelden hiervan zijn:

Gehoorschade

Een derde van de jongeren in Twente geeft aan gehoorproblemen te hebben, blijkt uit onderzoek. Gehoorschade is blijvend. Door een paar maatregelen te treffen kun je gehoorschade voorkomen.

Rookvrije generatie

Het doel van De Rookvrije Generatie is mensen die vanaf 2017 een kind krijgen, de kans geven hun kind volledig rookvrij te laten opgroeien. Zonder het slechte voorbeeld van rokende mensen die ze om zich heen zien. Zonder de verleiding van glimmende pakjes en toegevoegde smaakjes aan sigaretten.

Op diverse manieren kunnen we hier in Twente aan bijdragen: van stoppen met roken tot een rookvrije school of sportvereniging.

Gezonde sportkantines

Sporten is gezond! Daar hoort ook een gezonde omgeving bij. Biedt mensen in ieder geval de keuze. Stapsgewijs naar een gezonde sportkantine.

Schoolgezondheidsbeleid

School vormt naast thuis een belangrijke omgeving om gezondheid van kinderen te bevorderen. Gezonde kinderen zitten beter in hun vel, ontwikkelen zich beter en presteren beter. GGD Twente Jeugdgezondheid ziet de kinderen tijdens de schoolperiode en volgt de ontwikkelingen. Daarmee is de Jeugdgezondheid een natuurlijke partner van scholen bij het opzetten van schoolgezondheidsbeleid.