Je kunt deze folder over Norovirus-infectie hier ook als pdf downloaden.

Wat is een norovirusinfectie? Mensen krijgen door het norovirus een ontsteking van de darmen. Een norovirus-infectie is erg besmettelijk. Het wordt ook wel ‘buikgriep’ genoemd. Buikgriep door het norovirus komt in Nederland vaak voor.

Wat zijn de klachten bij een norovirus-infectie?

De klachten kunnen zijn:

  • braken
  • diarree
  • misselijkheid
  • koorts
  • hoofdpijn
  • buikpijn of buikkramp

Het braken is vaak heftig en kan heel plotseling beginnen.

De tijd tussen besmet raken en ziek is meestal 12 tot 48 uur.

Hoe kun je een norovirus-infectie krijgen?

Norovirus is erg besmettelijk. Het virus zit in ontlasting en braaksel. Iemand die een norovirus-infectie heeft, kan anderen besmetten via de handen. Wast iemand de handen niet goed na bezoek aan het toilet? Dan kan het virus aan bijvoorbeeld de toiletbril, spoelknop, kraan of deurkruk zitten. Hierdoor kan het virus via de handen in de mond terecht komen.

Via de handen kan het virus ook op keukenspullen en eten terechtkomen en zo in de mond.

Als iemand braakt komt het virus in de lucht en komt zo op spullen en eten terecht. Het virus kan hier wel 2 weken op overleven.

Iemand kan besmet zijn met het virus maar geen klachten hebben. Hij kan wel anderen besmetten.

Wie kunnen ziek worden van het norovirus?

Iedereen kan ziek worden van het norovirus. Bij sommige mensen kunnen de klachten erger zijn en veel langer duren. Dit is vooral bij jonge kinderen, ouderen en mensen die al een ziekte hebben.

Wat kun je doen om een norovirus-infectie te voorkomen?

Er zijn geen inentingen of medicijnen om een norovirus-infectie te voorkomen. Soms is niet te voorkomen dat iemand besmet raakt en ziek wordt. Het is belangrijk om op het volgende te letten:

  • Regelmatig goed handen wassen met water en zeep.
  • Op een veilige manier eten en drinken klaarmaken.
  • Zeker 1 keer per dag het toilet goed schoonmaken.
  • Was kleding en beddengoed op minimaal 40 graden in de wasmachine. Was het op voorwas en hoofdwas. Doe de wasmachine niet te vol. Droog dan de was in de droger of strijk de was zo heet mogelijk.

Is een norovirus-infectie te behandelen?

De ziekte geneest meestal vanzelf. De klachten zijn vaak na 1 tot 4 dagen over.

De zieke mag kleine beetjes eten als dit lukt. Het is vooral belangrijk om veel te drinken. Het is beter om geen alcohol en frisdrank met prik te drinken. Als je lang klachten houdt, bel dan de huisarts.

Kan iemand met een norovirus-infectie naar kindercentrum, school of werk?

Kinderen met klachten voelen zich vaak te ziek om naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school te gaan. Is de diarree en het braken over en voelt een kind zich weer goed? Dan kan het gewoon naar school of kindercentrum.

Heeft je kind een norovirus-infectie? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen dan extra letten op handen wassen en schoonmaak van de toiletten. Zij kunnen ook in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op klachten bij hun kind.

Mensen kunnen beter niet werken zolang zij klachten hebben.  Werk je in de zorg of met kleine kinderen? Overleg dan eerst met de leidinggevende voor je weer gaat werken. Doe dit ook als je in de voedselbereiding werkt, bijvoorbeeld een restaurant of slagerij.

Heb je nog vragen?

Bel dan met het team Infectieziekten GGD Twente.