Je kunt deze folder over mazelen hier ook als pdf downloaden.

Wat is mazelen?

Mazelen is een besmettelijke ziekte. Mensen krijgen het door een virus. De meeste kinderen in Nederland worden ingeënt tegen mazelen. Daardoor komt de ziekte in Nederland niet veel meer voor.

Wat zijn de klachten bij mazelen?

Mazelen begint plotseling met:

 • koorts
 • niet lekker voelen
 • verkouden en hoesten
 • de ogen kunnen ontstoken raken, waardoor iemand niet goed tegen licht kan
 • soms komen er witte vlekjes in de mond

Na 3 tot 7 dagen komen er vlekjes op de huid. Deze vlekjes komen eerst achter de oren en verspreiden daarna over het hele lichaam. De vlekjes voelen ruw, als schuurpapier.

Na een paar dagen worden de vlekjes en de koorts minder.


De tijd tussen besmet raken en ziek worden is 7 tot 14 dagen. Meestal is het 10 dagen.

Hoe kun je mazelen krijgen?

Het virus zit in de neus en keel van iemand die besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met het virus in de lucht. Mensen kunnen deze druppeltjes inademen en besmet raken. De ziekte is heel besmettelijk.


Mensen kunnen anderen besmetten vanaf 4 dagen vóór de vlekjes beginnen. Ze zijn nog besmettelijk tot 4 dagen nadat ze de vlekjes krijgen.

Wie kan mazelen krijgen?

 • mensen die nooit mazelen hebben gehad
 • mensen die niet zijn ingeënt tegen mazelen
 • Soms krijgt iemand die ingeënt is toch mazelen. Mensen zijn er dan vaak minder ziek van.
 • Sommige mensen kunnen er ernstiger ziek van worden. Vooral baby’s, volwassenen, zwangere vrouwen en mensen met minder afweer.

Heeft iemand mazelen gehad? Dan krijgt hij meestal geen mazelen meer.

Hoe kun je mazelen voorkomen?

De BMR-inenting (tegen bof, mazelen en rodehond) beschermt tegen de ziekte. Kinderen krijgen 2 BMR-inentingen, als ze 14 maanden en 9 jaar oud zijn.

Ben je niet ingeënt tegen mazelen en heb je contact gehad met iemand die mazelen heeft? Dan kun je alsnog een inenting krijgen. Deze moet wel binnen 3 dagen na dit contact gegeven worden. Overleg hierover met je huisarts of met de GGD.
 
Netjes hoesten en niezen kan helpen om mazelen te voorkomen:

 • Het beste is om een papieren zakdoek te gebruiken.
 • Heb je geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest dan in de plooi van de elleboog.
 • Gooi de zakdoek weg nadat je het gebruikt hebt.
 • Was regelmatig je handen met water en zeep, zeker na een flinke hoest- en niesbui.
 • Leer ook je kinderen netjes te hoesten en te niezen.

Is mazelen te behandelen?

Bel je huisarts als je denkt dat je mazelen hebt. De huisarts kan onderzoeken of je mazelen hebt. Meestal geneest mazelen vanzelf, medicijnen zijn dan niet nodig.

Soms worden mensen erg ziek. Ze krijgen bijvoorbeeld een oorontsteking of longontsteking door de mazelen. Heel soms overlijdt iemand aan mazelen.

Kan iemand met mazelen naar kindercentrum, school of werk?

Voelt je kind zich goed? Dan kan het naar het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school. Een kind met mazelen is al besmettelijk voordat er klachten zijn. Thuisblijven helpt niet om te voorkomen dat anderen ziek worden. De meeste kinderen zijn ingeënt tegen mazelen. De kans dat ze mazelen krijgen is minder groot.

Heeft je kind mazelen? Vertel het dan aan de leidster of de leerkracht. Zij kunnen in overleg met de GGD andere ouders informeren. Ouders kunnen dan letten op klachten van mazelen bij hun kind.

Een volwassene met mazelen moet eerst met de werkgever overleggen voor hij gaat werken.

Heb je nog vragen?

Bel dan met het team Infectieziekten GGD Twente.