In ons privacyreglement staat hoe we met je persoonsgegevens om moeten gaan.

Privacyreglement

Het privacyreglement is een uitwerking van het medisch beroepsgeheim en van wet- en regelgeving over persoonsgegevens. Het reglement geeft regels voor bijvoorbeeld de informatieplicht aan betrokkenen, het verstrekken van gegevens aan derden en bewaartermijnen bij onze taken in de zorgverlening.

Ga naar de volledige tekst van het Privacyreglement GGD Twente.

De GGD heeft niet alleen zorgtaken, maar ook handhavingstaken: de GGD moet ook inspecteren en controleren. Bijvoorbeeld in de Kinderopvang. Op deze handhavingstaken is het privacy-reglement niet van toepassing.

Privacyverklaring en Rechten van betrokkenen

GGD Twente is onderdeel van Regio Twente. De Privacyverklaring van Regio Twente is ook van toepassing op GGD Twente. Ook de toelichting op de "Rechten van betrokkenen" op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is op GGD Twente van toepassing.

Ga naar RegioTwente.nl.

Privacyfunctionaris

GGD Twente heeft een Privacyfunctionaris. Deze PF fungeert als vraagbaak en brengt de privacy-risico's in kaart. Verder is hij verantwoordelijk voor het vormgeven, uitvoeren en bewaken van de privacyregelgeving in de organisatie.

Vragen aan de PF?

Heb je vragen over de de bescherming van je privacy bij GGD Twente?
Neem contact op met de Privacyfunctionaris.

Functionaris Gegevensbescherming

De functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op het naleven van de regels over de verwerking van persoonsgegevens. Die regels staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
De FG is onafhankelijk. Zij verzamelt informatie over gegevensverwerkingen binnen GGD Twente en beoordeelt of die aan de wet voldoen.

Vragen aan de FG?

Heb je vragen heeft over het gebruik van je persoonsgegevens bij GGD Twente?
Neem dan contact op met onze FG.