Bekijk de publieksversie van ons jaarverslag.

Jaarlijks maken we een publieksversie van ons jaarverslag. Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar. Het verslag van 2021 bekijk je op:

www.hetjaarvanggdtwente.nl


Het complete jaarverslag kun je bestellen door een e-mail te sturen naar info@ggdtwente.nl.