icoontje enquete

De relatieve onzichtbaarheid van het virus dat ons in deze crisis bracht, vergrootte alleen maar de informatiebehoefte over infecties. Maar er was ook behoefte aan informatie over de eventuele gevolgen.

In het voorjaar kwamen de gegevens over de gezondheid onder de Twentse jeugd beschikbaar. Deze zijn verkregen door onderzoek via de Gezondheidsmonitor Jeugd waar liefst XXX scholen en leerlingen aan hebben deelgenomen. Om zicht te krijgen op de gevolgen van de crisis werd in het najaar nog een keer de Gezondheidsmonitor uitgezet onder de Twentse schooljeugd. Ook werden coronavragen toegevoegd aan de monitor voor volwassenen en ouderen.

Met alle gegevens verzameld in de Twentse Gezondheidsverkenning (TGV) spelen we in op deze grote behoefte aan informatie.