Als GGD Twente willen we dat je zo gezond mogelijk bent en blijft.

Net als de omgeving waarin je woont en leeft. Ons werk is erop gericht je gezondheid te verbeteren. Door je te helpen gezonde keuzes te maken. En te voorkomen dat je ziek wordt. Zo werken we aan een gezonde Twentse samenleving.

Klantcontacten

GGD Twente is primair een uitvoeringsorganisatie. In het reguliere werk heeft de GGD jaarlijks ruim 200.000 klantcontacten:

  • 132.000 preventieve gezondheidsonderzoeken jeugd 0-18 jaar
  • 3.518 consulten TBC
  • 590 meldingen infectieziekten
  • 1.187 inspecties kinderopvang
  • 4.298 SOA consulten
  • 206 meldingen milieuvraagstukken
  • 74 meldingen woningvervuiling
  • 2.853 keer forensische dienstverlening

In de volgende artikelen lichten we een zestal ontwikkelingen uit.