tekening van computerscherm waarop animatie getoond wordtInzet van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de landelijke JGZ Preventieagenda.

In deze agenda staan 4 pijlers centraal:
ouderschap, hechting, weerbaarheid en gezonde leefstijl.

Door ook in 2017 bij ruim 100.000 contactmomenten stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met onderwijs, jeugdhulp en huisartsen, kunnen we problemen zoals schoolverzuim, kindermishandeling en armoede te lijf gaan. In Twente is al door Enschede en Almelo actief aangesloten op de agenda.