tekening van huisje en boompjeWoonoverlast, personen met verward gedrag, woningvervuiling, onverzekerden.

Vraagstukken die heel individueel zijn, maar met grote impact op het collectief. Vraagstukken die we met toenemend besef van ‘voorkomen is beter dan genezen’ met inzet vanuit publieke gezondheid mede kunnen aanpakken.

We zien een toenemende vraag voor advies en ondersteuning. Afgelopen jaar is in Haaksbergen een pilot gestart met de wijk GGD’er.