tekening van thermometerEén van onze kernactiviteiten is het periodiek monitoren van de gezondheid van de inwoners in Twente.

In 2017 zijn de rapportages van de ouderen en volwassenenmonitor verschenen. Bijna 20.000 inwoners hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Een respons van 44%.Ruim driekwart (77%) van de Twentenaren beoordeelde de eigen gezondheid als (zeer) goed.

In ditzelfde jaar is de Kindermonitor in de vorm van een steekproef uitgezet onder 19.400 gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Vanzelfsprekend zijn er verschillen per gemeente, leeftijd en achtergrond.

Nieuwsgierig naar de Twentse cijfers?

Kijk op Twentsegezondheidsverkenning.