Tekening van injectiespuitIn 2017 hebben we 380 'meldingsplichtige' meldingen ontvangen over infectieziekten.

Naast het voorkomen en bestrijden van infectieziekten in Twente, zet de GGD ook actief in op het voorkomen van antibioticaresistentie. Ook in Nederland neemt de antibioticaresistentie toe en vormt een steeds grotere bedreiging voor de gezondheid.

In 2017 is het regionale zorgnetwerk antibioticaresistentie Euregio-Zwolle van start gegaan. In het zorgnetwerk werken naast GGD Twente instellingen zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen, woonzorgcentra, dierenartsen, apothekers en huisartsen samen.