Jaarbericht 2017

Als GGD Twente willen we dat je zo gezond mogelijk bent en blijft.

tekening van mannetje met stropdas en vrouwtje in mantelpak, beide met kofferIn 2017 hebben de Twentse gemeenten een instroom gerealiseerd van 982 vergunninghouders.

tekening van een i-pad met een handjeAfgelopen jaar zijn we met nog twee GGD'en een aanbesteding gestart voor het laten bouwen van een digitaal dossier.

Tekening van injectiespuitIn 2017 hebben we 380 'meldingsplichtige' meldingen ontvangen over infectieziekten.

tekening van huisje en boompjeWoonoverlast, personen met verward gedrag, woningvervuiling, onverzekerden.

tekening van thermometerEén van onze kernactiviteiten is het periodiek monitoren van de gezondheid van de inwoners in Twente.

tekening van computerscherm waarop animatie getoond wordtInzet van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt de landelijke JGZ Preventieagenda.