Privacyverklaringen voor testen, vaccineren en bron- en contactonderzoek.