In coronatijden het onderwijs en de opvang zo veilig, verantwoord en uitvoerbaar mogelijk te maken. We begrijpen dat dit vragen oproept.

Daarom geven we antwoord op de veelgestelde vragen. 

Naast het generieke kader en de informatie van de PO- en VO-raad, hebben wij een checklist opgesteld die je kunt gebruiken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een uitbraak. Deze checklist kun je ook gebruiken om te checken of je voldoende maatregelen hebt genomen om besmettingen op school te voorkomen.

Om te beslissen of een kind naar school of de opvang mag, kan de AJN-beslisboom worden gevolgd.

De beslisboom is ontwikkeld op basis van de richtlijnen van het RIVM en is een leidraad voor ouders en medewerkers in de kinderopvang en het basis- en voortgezet onderwijs.

Het kind met klachten blijft thuis in afwachting van de testuitslag. De rest van de klas mag naar school.

Ja, dat mag. Bij klachten kan er een zelftest worden gebruikt*. Bij aanhoudende klachten is het advies om de dag erna nogmaals een zelftest af te nemen.

 

*Kan een kind geen zelftest doen, ook niet met hulp van anderen? Of heeft het kind een herstelbewijs nodig? Dan kan het kind zich nog wel bij de GGD laten testen.

Nee. De GGD mag geen schriftelijke verklaringen van testuitslagen aan kinderopvang en scholen verstrekken waarmee weer toegang kan worden verleend tot het onderwijs.

Ouders of het kind zelf (afhankelijk van de leeftijd) kunnen wel de testuitslag opvragen. Als ouders of het kind dit schriftelijk aanvragen, krijgen ze binnen 4 weken een reactie. Dit is geen Covid-vrij-verklaring.

Het kind mag gewoon naar school als een huisgenoot getest wordt. Ook als de testuitslag van de huisgenoot positief is, mogen kinderen zonder klachten naar school. Meer informatie vind je op de website van Rijksoverheid.

 • Raadpleeg je koepel/stichting voor ondersteuning in de communicatie.
 • Maak afspraken met je team: reageer allemaal met dezelfde kernboodschap en dezelfde informatie.
 • Wees toegankelijk voor vragen en opmerkingen. Geef ouders bijvoorbeeld een nummer dat ze kunnen bellen, of organiseer een online bijeenkomst.
 • Investeer vooraf in je relatie en communicatie met ouders. Een goede relatie is het halve werk.
 • Deel – al voordat je te maken hebt met een besmetting - hoe je in zo’n situatie handelt zodat mensen weten wat ze kunnen verwachten.
 • Communiceer alleen over dingen waar je verstand van hebt. Laat wat niet onder jouw expertise valt over aan experts.
 • Wees altijd eerlijk en transparant. Vertel alleen dingen die je zeker weet.
 • Communiceer ook over onzekerheden. “We weten het nog niet” of “We zijn de situatie in kaart aan het brengen” is ook nieuws om te delen.
 • In plaats van een brief kun je ook communiceren via een videoboodschap. Dit is prettig voor mensen die minder leesvaardig zijn. Daarnaast helpen gezichtsuitdrukkingen en intonatie om rust en sympathie over te brengen.
 • Geef in je communicatie naar ouders niet alleen informatie, maar:
  • (h)erken ook emoties: “de onzekerheid is lastig om mee om te gaan” of “je kunt misschien ongerust zijn over dit nieuws, dat begrijpen we”
  • bied handelingsperpectief: “als we samen de adviezen goed opvolgen, krijgen we het virus snel weer buiten onze school’’ of “dit kun je thuis doen om te voorkomen dat je kind ziek wordt”
 • Vermijd medisch vakjargon. Gebruik simpele woorden.
 • Gebruik je sociale media om vragen en onrust te signaleren en misverstanden weg te nemen.
 • Communiceer ook als de crisissituatie voorbij is. Communiceer wanneer maatregelen niet meer nodig zijn. Complimenteer ouders en kinderen met de goede acties die ze ondernomen hebben.

Nee. We verzoeken ouders altijd om de school te informeren bij besmetting van hun kind. We merken dat ouders dit ook bijna altijd doen. We kunnen ouders niet verplichten om dit te melden.

Nee, een negatieve testuitslag is niet nodig. Nadat iemand positief is getest op het coronavirus, kan er bij opnieuw testen tot 8 weken na de besmetting een positieve testuitslag uitkomen. Dit kan ook als het kind niet meer besmettelijk is. Een kind kan weer naar school als de besmettelijke periode voorbij is.

Andere vragen? Of even overleggen?

Neem contact op met het Kinderopvang- en Scholenteam.