Wat kan? Wat mag?

Op 26 juni zijn de regels verder versoepeld. Sociale bubbels, ofwel cohortering, hoeft niet meer te worden toegepast. Scholen mogen echter zelf bepalen of ze dit direct loslaten of pas na de zomervakantie. Het loslaten van de cohortering heeft wel als gevolg dat er meer contact is tussen leerlingen en medewerkers. Wanneer er een besmetting plaatsvindt, kan dit zorgen voor een grotere verspreiding. Houd hier rekening mee bij het organiseren van activiteiten.

Vanwege de coronamaatregelen kunnen (school)kampen en andere groepsactiviteiten er dit schooljaar anders uitzien dan normaal. We begrijpen dat het voor scholen een lastige keuze is om in te schatten wat er kan en mag.

Als je een activiteit wil organiseren, neem dan altijd het risiconiveau in de regio en de besmettingen op en rond de school mee. En kijk naar de maatregelen die op het moment gelden.

  • We raden het af om ouders eten te laten maken voor de hele klas. Laat kinderen zelf hun eigen eten en drinken meenemen naar school.
  • Gebruik voorverpakt eten. Ook snoepgoed kan je het beste voorverpakt uitdelen. Daarmee bedoelen we eten dat voorverpakt uit de winkel komt. Gebruik dus geen eten dat door ouders of medewerkers is voorverpakt.
  • Veel scholen kiezen ervoor om geen traktaties meer uit te delen. De kinderen vieren dan op een andere manier hun verjaardag in de klas. Bijvoorbeeld door een dansje op hun favoriete muziek of door een leuke activiteit te mogen kiezen om samen te doen. Andere scholen kiezen ervoor om voorverpakte traktaties toe te staan.

Het einde van het schooljaar is in zicht. Traditioneel het moment voor (school)kampen en andere groepsactiviteiten. Leuk natuurlijk, maar houd corona en de bijbehorende maatregelen in het achterhoofd en zorg ervoor dat men bij klachten thuisblijft. Schoolreisjes en -kampen zijn weer mogelijk, maar de basismaatregelen blijven wel gelden. Ook kunnen externen weer mee als begeleiding, zolang ook zij zich aan de basismaatregelen houden. Kijk op https://www.lesopafstand.nl voor de huidige richtlijnen.

Schoolreisjes en -kampen kunnen leiden tot snelle verspreiding van het virus. Op www.wegaanopzomerkamp.nl staat een coronaprotocol voor het organiseren van kindervakantiekampen. Dit protocol is niet gericht op schoolkampen en schoolreisjes, maar de adviezen hierin kunnen wel worden gevolgd.

Tip: Kinderen die in quarantaine of isolatie zitten, kunnen niet deelnemen aan de activiteit. Dit kan moeilijk voor ze zijn. Vergeet daarom niet iets voor deze kinderen te organiseren, zodat ze thuis kunnen blijven zonder dat ze helemaal buiten de boot vallen.

De eindmusical is een belangrijke activiteit die de basisschoolperiode afsluit. Door de versoepelingen kunnen er weer toeschouwers bij aanwezig zijn, zolang zij zich aan de basismaatregelen houden, zoals afstand houden en thuisblijven bij klachten. De grootte van de ruimte bepaalt hoeveel toeschouwers kunnen komen kijken. Houd er rekening mee dat het registreren van aanwezigen en een gezondheidscheck verplicht zijn, mensen een vaste zitplek hebben en er geen doorstroom plaatsvindt.

Tip: Kinderen die in quarantaine of isolatie zitten, kunnen niet deelnemen aan de activiteit. Dit kan moeilijk voor ze zijn. Vergeet daarom niet iets voor deze kinderen te organiseren, zodat ze thuis kunnen blijven zonder dat ze helemaal buiten de boot vallen.

frisse