volgens de Wet Publieke Gezondheid, artikel 26

In de Wet Publieke Gezondheid staat dat instellingen in bepaalde gevallen infectieziekten bij de GGD moeten melden. De meldingsplicht geldt ook voor kinderdagverblijven en primair onderwijs. In opdracht van het RIVM geldt de meldingsplicht van Covid-19 ook voor het voortgezet onderwijs.

We vragen scholen (primair- en voortgezet onderwijs) en kinderdagverblijven bij drie of meer besmettingen in één klas / groep dit bij ons te melden. Het kan gaan om besmette kinderen, medewerkers en combinaties daarvan.

Voor scholen die te maken hebben met veel besmettingen: