volgens de Wet Publieke Gezondheid, artikel 26.

In de Wet Publieke Gezondheid staat dat instellingen in bepaalde gevallen infectieziekten bij de GGD moeten melden. De meldingsplicht geldt onder andere voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, primair onderwijs en speciaal onderwijs.

We vragen alle vormen van kinderopvang en onderwijs bij 3 of meer besmettingen in 1 groep of klas dit bij ons te melden. Het kan gaan om besmette kinderen, medewerkers en combinaties daarvan.

Voor kinderopvang of scholen die te maken hebben met veel besmettingen: