Bij verhoogde spreiding van COVID-19 in de regio (zorgelijk of ernstig).

Het kan dat je op je school te maken krijgt met veel besmettingen tegelijkertijd. Dan is het belangrijk om de verspreiding in te dammen, zodat de school open kan blijven.

Hiervoor zijn er maatregelen die de school zelf kan nemen. Deze zijn extra, naast de maatregelen die je al eerder genomen hebt op school (zoals mondkapjes en anderhalve meter afstand). Het zijn algemene adviezen en je kunt ze op maat maken voor je school en je gebouw. De maatregelen die je het beste eerst kunt nemen staan bovenaan.

Controleer alle eerder genomen maatregelen: houden mensen zich er nog goed aan?

  • Houden leerlingen en personeel nog 1,5 meter afstand?
  • Blijven de medewerkers en leerlingen thuis bij klachten?
  • Worden quarantaine-adviezen opgevolgd?
  • Zijn hygiëne (handen wassen) en ventilatie op orde?

Dit is heel belangrijk. Veel besmettingen kunnen voorkomen worden als mensen zich aan de basisregels houden.

Organiseer géén fysieke bijeenkomsten tussen volwassenen. Bijvoorbeeld oudergesprekken, vergaderingen, vieringen. Organiseer ze digitaal, telefonisch of laat het niet doorgaan.

Zorg dat leerlingen en personeel anderhalve meter afstand houden in het gebouw en in de lokalen. Dat kan op een aantal manieren:

  • Beperk het aantal leerlingen dat tegelijk gebruik maakt van ruimtes, zoals garderobes, aula’s en kantines. Dat kan bijvoorbeeld door gespreide pauzetijden. Of door elke dag een deel van de klassen de pauze in het eigen klaslokaal te laten doorbrengen.
  • Stel gespreide start- en eindtijden van de lessen in. Dit voorkomt dat veel leerlingen tegelijk door de gangen lopen en met elkaar contact hebben. Een andere mogelijkheid is het scheiden van de roosters of lestijden van de onder- en bovenbouw.
  • Maak als dat kan aparte ingangen voor verschillende niveaus/klassen. Dat vermindert het contact tussen leerlingen. Ook kun je vaste looproutes of looppaden maken.
  • Laat leerlingen zo min mogelijk van lokaal wisselen. Bijvoorbeeld door docenten van lokaal te laten wisselen.

Stop tijdelijk met onderwijs waarbij 1,5 meter afstand houden niet kan. Bijvoorbeeld beweegonderwijs of praktijkonderwijs.

Zorg dat er minder personen in het gebouw zijn. Bijvoorbeeld door groepen halve dagen les te geven op school of in kleinere / halve klassen.

Organiseer meer digitaal onderwijs, bijvoorbeeld bij veel thuisblijvende docenten of leerlingen.

Zijn er 3 of meer leerlingen / medewerkers positief getest in één klas? Dan vragen we je dit bij ons te melden: meer informatie over de meldingsplicht en het meldformulier.

Wil je graag even van gedachten wisselen met de GGD over de te nemen maatregelen? Neem dan contact op met het JGZ-team (de jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD Twente) van je school. Op school is bekend wie dit zijn. Zijn de gegevens niet bekend, dan kun je ze opvragen via GGD Twente Jeugdgezondheid: 053 487 6950.