15 oktober 2020
Bij verhoogde spreiding van COVID-19 in de regio (zorgelijk of ernstig).

Het aantal coronameldingen in regio Twente stijgt. Het kan dat u op uw school te maken krijgt met veel besmettingen tegelijkertijd. Dan is het belangrijk om de verspreiding in te dammen, zodat de school open kan blijven.

Hiervoor zijn er maatregelen die u zelf als school kunt nemen. Deze zijn extra, naast de maatregelen die u al eerder genomen heeft op school (zoals mondkapjes). Het zijn algemene adviezen en u kunt ze op maat maken voor uw school en uw gebouw. De maatregelen die u het beste eerst kunt nemen staan bovenaan.

Controleer alle eerder genomen maatregelen: houden mensen zich er nog goed aan?

  • Houden volwassenen nog 1,5 meter afstand?
  • Blijven de medewerkers en leerlingen thuis bij klachten?
  • Worden quarantaine-adviezen opgevolgd?
  • Zijn hygiëne (handen wassen) en ventilatie op orde?

Dit is heel belangrijk. Veel besmettingen kunnen voorkomen worden als mensen zich aan de basisregels houden.

Organiseer géén fysieke bijeenkomsten tussen volwassenen. Bijvoorbeeld oudergesprekken, vergaderingen, vieringen. Organiseer ze digitaal, telefonisch of laat het niet doorgaan.

Zorg dat mensen afstand houden in het gebouw en in de lokalen. Dat kan op een aantal manieren:

  • Probeer ‘bubbels’ te maken. Geef leerlingen zoveel mogelijk vaste plekken in het lokaal. Werk met vaste tweetallen of vaste groepjes. We weten dat u buiten school geen invloed heeft op hoe leerlingen met elkaar omgaan. Alles wat u binnen school doet helpt altijd.
  • Beperk het aantal leerlingen dat tegelijk gebruik maakt van ruimtes, zoals garderobes, aula’s en kantines. Dat kan bijvoorbeeld door gespreide pauzetijden. Of door elke dag een deel van de klassen de pauze in het eigen klaslokaal te laten doorbrengen.
  • Stel gespreide start- en eindtijden van de lessen in. Dit voorkomt dat veel leerlingen tegelijk door de gangen lopen en met elkaar contact hebben. Een andere mogelijkheid is het scheiden van de roosters of lestijden van de onder- en bovenbouw.
  • Maak als dat kan aparte ingangen voor verschillende niveaus/klassen. Dat vermindert het contact tussen leerlingen. Ook kunt u vaste looproutes of looppaden maken.
  • Laat leerlingen zo min mogelijk van lokaal wisselen. Bijvoorbeeld door docenten van lokaal te laten wisselen.

Stel als regel in dat ook leerlingen 1,5 meter afstand houden in de klaslokalen en in het schoolgebouw.

Stop tijdelijk met onderwijs waarbij 1,5 meter afstand houden niet kan. Bijvoorbeeld beweegonderwijs of praktijkonderwijs.

Zorg dat er minder personen in het gebouw zijn. Bijvoorbeeld door groepen halve dagen les te geven op school of in kleinere / halve klassen.

Organiseer meer digitaal onderwijs, bijvoorbeeld bij veel thuisblijvende docenten of leerlingen.

Wilt u graag even van gedachten wisselen met de GGD over de te nemen maatregelen? Neem dan contact op met het JGZ-team (de jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD Twente) van uw school. Op school is bekend wie dit zijn. Ook kunt u contact opnemen met GGD Twente Jeugdgezondheid: 053 487 6950.