Om je te helpen voldoende voorbereid te zijn, hebben we een checklist gemaakt.

Daarmee kan je kijken of je afdoende bent voorbereid op een uitbraak. Ook kun je ermee mee checken of je voldoende maatregelen hebt genomen om besmettingen op je school te voorkomen.

Checklist

Er is een OMT of crisisteam (actief of staat paraat):

 • Op organisatieniveau (bestuur, koepel).
 • Op locatieniveau.
 • Gegevens, functies en verantwoordelijkheden van teamleden zijn bekend en vastgelegd.
 • Gegevens van externe partijen zijn bekend (bijvoorbeeld de GGD).
 • Er is één vaste contactpersoon aangewezen voor communicatie met de GGD.


Protocollen en werkinstructies over hygiëne en infectiepreventie zijn up-to-date en voor iedereen in de organisatie beschikbaar:

 • Er is een draaiboek/protocol van de organisatie over (een uitbraak van) het coronavirus.
 • Er is heldere communicatie naar leerlingen, ouders en medewerkers over:
  • de geldende preventieve maatregelen
  • het testbeleid
  • de procedure bij besmettingen op school
  • de communicatie over ziekmeldingen van besmette leerlingen of medewerkers
 • Bij communicatie over besmettingen wordt gebruik gemaakt van de standaardbrieven van het RIVM.


Er is een procedure over verdachte/positieve medewerkers:

 • Gezondheidscheck voor medewerkers.
 • Testbeleid en inzet van medewerkers.


Er is een procedure over verdachte/positieve leerlingen:

 • Medewerkers herkennen symptomen en weten waar ze een verdenking moeten melden.
 • Leerlingen zijn op de hoogte van wat ze moeten doen bij klachten.

Faciliteiten voor handhygiëne zijn aanwezig.

De ventilatie voldoet aan de geldende richtlijnen:

 • Er is voldoende ventilatie via ramen, roosters, kieren of mechanisch ventilatiesysteem. Klaslokalen worden regelmatig gelucht.

Persoonlijke hygiëne van de medewerkers is volgens norm.

Handhygiëne wordt op de juiste momenten en juiste wijze toegepast. Leerlingen weten op welke momenten handhygiëne toegepast moet worden.

Medewerkers hebben kennis van kruisbesmetting en infectiepreventie:

 • Medewerkers weten hoe zij kruisbesmetting kunnen voorkomen, zijn zich bewust van risico’s, weten hoe zij hygiënisch moeten werken.

Materialen en middelen voor schoonmaak en desinfectie zijn aanwezig en voor iedereen die schoonmaakt toegankelijk:

 • Iedereen die betrokken is bij schoonmaak en desinfectie heeft duidelijke instructies gekregen.
 • Er wordt op de juiste manier gewerkt (volgorde, schone en juiste materialen).

 
De frequentie van schoonmaak is voldoende, ook in het weekend:

 • De frequentie wordt in geval van een infectie aangepast.

Medewerkers kunnen symptomen Covid-19 herkennen en weten wat te doen:

 • Er is een duidelijk centraal punt waar medewerkers terecht kunnen met vragen en voor informatie.


Bij wijzigingen worden medewerkers actief geïnformeerd.

Download de checklist (Word-document).

Vragen?

Voorbereiden doen we samen. We kunnen ons voorstellen dat de checklist vragen oproept. Met die vragen helpen we je graag. Neem contact op met het Kinderopvang- en Scholenteam.