Wat te doen bij positieve COVID-19-testen?

Scholen zijn voorlopig dicht.

Hier vind je informatie over de richtlijnen bij een besmetting op het voortgezet onderwijs.

GGD Twente neemt altijd zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon en zijn/haar directe omgeving. Hiermee willen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. Als we Bron- en Contactonderzoek doen werken we nauw samen met ouders. Ook de school levert een waardevolle bijdrage.

Hoe het BCO rondom een school precies verloopt verschilt per schooltype. Dit komt omdat er per leeftijdscategorie andere regels gelden omtrent het afstand houden.

Een positief geteste leerling of medewerker is geen medische reden om de school te sluiten.

Zijn er 3 of meer leerlingen / medewerkers positief getest in één klas? Dan vragen we je dit bij ons te melden: meer informatie over de meldingsplicht en het meldformulier.

Afstandsregel: jongeren van 13 tot 18 jaar (op het voortgezet onderwijs) moeten onderling 1,5 meter afstand houden tot elkaar en tot volwassenen.

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie.
Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (meer dan15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.
Medeleerlingen hoeven niet in quarantaine, tenzij ze buiten schooltijd ook intensief contact hebben gehad met de besmette leerling.
De overige klasgenoten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt:

  • hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat
  • quarantaine-adviezen voor de privé-situatie
  • hoe mensen die in quarantaine moeten worden gewaarschuwd
  • of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan wordt de school geïnformeerd.

Dit wordt van school verwacht

Is het kind in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de groep van het positief geteste kind en de medewerkers die contact met het kind hebben gehad.

Informatiebrieven van het RIVM bij besmette leerling:

Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. Nauwe contacten worden door de ouders van de leerling geïnformeerd.

Daarnaast kun je ouders verwijzen naar:
Veelgestelde vragen gezinnen met kinderen en quarantaine (Rijksoverheid.nl).

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie.
Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste medewerker zijn geweest (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. Zij krijgen een aparte brief met instructies.
De overige leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

  • hoe lang de medewerker in isolatie gaat
  • quarantaine-adviezen voor de privé-situatie
  • hoe mensen die in quarantaine moeten worden gewaarschuwd
  • of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan wordt de school geïnformeerd.

Dit wordt van school verwacht

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker.

Hiervoor biedt het RIVM standaard-informatiebrieven aan:

Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (meer dan15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine. Zij krijgen een aparte brief met instructies. Met de afdeling Bron- en Contactonderzoek wordt afgesproken hoe nauwe contacten worden geïnformeerd.

Ondersteuning vanuit GGD Twente

Het is niet nodig om als school een eigen protocol op te stellen voor het geval iemand op school besmet raakt met het coronavirus. Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus razendsnel gaan, loop je de kans dat het protocol snel veroudert. Hier vind je de actuele informatie en wij werken samen met alle scholen in de regio.

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het JGZ-team (de jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD Twente). Op school is bekend wie dit zijn. Zijn de gegevens niet bekend, dan kun je ze opvragen via GGD Twente Jeugdgezondheid: 053 487 6950.

RIVM

Overzicht van alle voorbeeldbrieven.