15 oktober 2020
Steeds meer scholen hebben leerlingen of medewerkers die positief zijn getest.

Het aantal COVID-19-meldingen stijgt in de hele regio Twente. Hier vindt u informatie over de richtlijnen bij een besmetting op het voortgezet onderwijs.

GGD Twente neemt altijd zo snel mogelijk contact op met de positief geteste persoon en zijn/haar directe omgeving. Hiermee willen we de verdere verspreiding van het virus voorkomen. Door het grote aantal coronameldingen is de werkwijze van het bron- en contactonderzoek (BCO) momenteel aangepast. We werken nu meer samen met de (ouders van) de besmette persoon. Ook de school levert een waardevolle bijdrage.

Hoe het BCO rondom een school precies verloopt verschilt per schooltype. Dit komt omdat er per leeftijdscategorie andere regels gelden omtrent het afstand houden.

Een positief geteste leerling of medewerker is geen medische reden om de school te sluiten.

Zijn er 3 of meer leerlingen positief getest in een klas? Neem dan contact op met het JGZ-team op uw school om te bespreken of er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Afstandsregel: jongeren van 13 tot 18 jaar (op het voortgezet onderwijs) hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij moeten wel 1,5 meter afstand houden tot volwassenen.

De positief geteste leerling gaat thuis in isolatie.
Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (meer dan15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.
Medeleerlingen hoeven niet in quarantaine, tenzij ze buiten schooltijd ook intensief contact hebben gehad met de besmette leerling.
De overige klasgenoten en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de ouders van de leerling en bespreekt:

  • hoe lang het positief geteste kind in isolatie gaat
  • quarantaine-adviezen voor de privé-situatie
  • of het kind in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeren de ouders de directie van de school.

Dit wordt van school verwacht

Is het kind in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de groep van het positief geteste kind en de medewerkers die contact met het kind hebben gehad.

Informatiebrieven van het RIVM bij besmette leerling:

Medewerkers die in nauw contact met de leerling zijn geweest (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste leerling. Nauwe contacten worden door de ouders van de leerling geïnformeerd.

De positief geteste medewerker gaat thuis in isolatie.
Medewerkers en leerlingen die in nauw contact met de positief geteste medewerker zijn geweest (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan uit voorzorg 10 dagen in quarantaine.
De overige leerlingen en medewerkers mogen gewoon naar school, tenzij ze klachten krijgen die passen bij COVID-19.

Dit doet de GGD

De GGD neemt contact op met de medewerker en bespreekt:

  • hoe lang de medewerker in isolatie gaat
  • quarantaine-adviezen voor de privé-situatie
  • de nauwe contacten. Op basis van de informatie van de GGD informeert de medewerker zelf zijn nauwe contacten.
  • of de medewerker in de besmettelijke periode op school is geweest. Is dit het geval? Dan informeert de medewerker zelf de directie van de school.

Dit wordt van school verwacht

Is de medewerker in de besmettelijke periode op school geweest? Dan informeert de school de ouders van de leerlingen uit de klas(sen) van de positief geteste medewerker.

Hiervoor biedt het RIVM standaard-informatiebrieven aan:

Medewerkers en leerlingen die nauw contact zijn (meer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter) gaan in thuisquarantaine. Deze duurt 10 dagen, geteld vanaf het laatste contact met de positief geteste collega. Nauwe contacten worden door de positief geteste medewerker geïnformeerd.

Ondersteuning vanuit GGD Twente

Het is niet nodig om als school een eigen protocol op te stellen voor het geval iemand op school besmet raakt met het coronavirus. Omdat de ontwikkelingen rondom het coronavirus razendsnel gaan, loopt u de kans dat het protocol snel veroudert. Hier vindt u de actuele informatie en wij werken samen met alle scholen in de regio.

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het JGZ-team (de jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD Twente). Op school is bekend wie dit zijn. Ook kunt u contact opnemen met GGD Twente Jeugdgezondheid: 053 487 6950.

RIVM

Overzicht van alle voorbeeldbrieven.