Wij vertellen wat wij doen. En wat je als school kunt doen.

Om te voorkomen dat het coronavirus zich op scholen verspreidt, is het belangrijk dat de basisregels gevolgd worden.

Wat gebeurt er als een leerling of personeelslid positief test?

De positief geteste persoon gaat direct in isolatie. Positieve zelftesten hoeven, behalve als anders is afgesproken, niet meer bij ons gemeld te worden. Heb je met ons afgesproken de positieve uitslag wel bij ons te melden? Meld dan de uitslag via het meldformulier. Er wordt geen herstelbewijs afgegeven op basis van een positieve zelftest.

GGD Twente informeert scholen op dit moment niet als er een kind besmet is. Wij vragen ouders/verzorgers om de besmetting van hun kind zelf aan school te melden. Daarna maak je zelf de afweging wat dit voor jouw school betekent. Houd in ieder geval de (ouders/verzorgers van) kinderen op de hoogte over de besmettingen op school. Dat kan met de brief van het RIVM (scrol naar beneden voor de informatiebrieven voor scholen). Twijfel je of heb je vragen? Neem dan contact op met ons Kinderopvang- en Scholenteam voor advies op maat. Neem als school altijd contact met ons op bij 1 van onderstaande situaties:

  • Bij vragen over het te voeren beleid.
  • Bij een coronabesmetting op een school met kwetsbare kinderen.
  • Bij een uitbraak die moeilijk onder controle te krijgen is en/of bij sprake van een ongebruikelijk grote uitbraak.
  • Bij besmettingen van verschillende leerlingen of medewerkers na een grootschalige gezamenlijke activiteit binnen school.
  • Bij (dreigende) onrust op school, van ouders/verzorgers of in de media.
  • Bij opname van 1 of meerdere leerlingen in het ziekenhuis of ernstige ziekte als gevolg van corona.
  • Bij het overgaan op thuisonderwijs of sluiting van een locatie (vanwege praktische redenen zoals lerarentekort).

Contact met het Kinderopvang- en Scholenteam

We helpen elkaar door goed samen te werken. Wat een school kan betekenen:

  • Help de besmettingen beperkt te houden door alle voorzorgsmaatregelen goed na te leven. 
  • Wijs per schoollocatie 1 persoon aan die contact onderhoudt met de GGD. Zo zorgen we samen voor korte en eenduidige communicatielijnen.
  • Het schoolbestuur heeft de bevoegdheid een school tijdelijk gedeeltelijk of geheel te sluiten. Soms besluit het schoolbestuur tot sluiting van een school om organisatorische redenen. Bijvoorbeeld omdat een groot deel van het personeel ziek is. We vragen om dit in deze gevallen als eigen besluit richting ouders/verzorgers te communiceren. En niet als besluit of advies van de GGD.

Zelftesten met klachten

Bij corona gerelateerde klachten kan er gebruik gemaakt worden van een zelftest*. Leerlingen en personeelsleden mogen met corona gerelateerde klachten bij een negatieve uitslag van een zelftest weer naar school. Als de zelftest positief is, gaat de leerling of het personeelslid in isolatie. Positieve zelftesten hoeven, behalve als anders is afgesproken, niet meer bij ons gemeld te worden. Heb je met ons afgesproken de positieve uitslag wel bij ons te melden? Meld dan de uitslag via het meldformulier. Er wordt geen herstelbewijs afgegeven op basis van een positieve zelftest.

Les op afstand licht het gebruik van zelftesten door scholen verder toe.

 

*Kan er geen zelftest gedaan worden, ook niet met hulp van anderen? Of heeft iemand een herstelbewijs nodig? Dan kan er nog wel bij de GGD getest worden.

De schoolleiding kan met vragen altijd terecht bij het JGZ-team (de jeugdartsen en -verpleegkundigen van GGD Twente). Op school is bekend wie dit zijn. Zijn de gegevens niet bekend, dan kun je ze opvragen via GGD Twente Jeugdgezondheid.