Wij vertellen wat wij doen. En wat je als kinderopvang kunt doen.

Meer over de situatie, eventuele maatregelen en veelgestelde vragen op Rijksoverheid.nl: corona en kinderopvang.

Wat gebeurt er als een kind of pedagogisch medewerker positief test?

De positief geteste persoon gaat direct in isolatie. Positieve zelftesten hoeven, behalve als anders is afgesproken, niet meer bij ons gemeld te worden. Heb je met ons afgesproken de positieve uitslag wel bij ons te melden? Meld dan de uitslag via het meldformulier. Er wordt geen herstelbewijs afgegeven op basis van een positieve zelftest.

GGD Twente informeert kinderopvanglocaties op dit moment niet als er een kind besmet is. Wij vragen de ouders/verzorgers om de besmetting van hun kind zelf aan de kinderopvang te melden. Daarna maak je zelf de afweging wat dit voor jouw kinderopvanglocatie betekent. Houd in ieder geval de (ouders/verzorgers van) kinderen op de hoogte over de besmettingen op de opvang. Dat kan met de brief van het RIVM (scrol naar beneden voor de informatiebrieven voor kinderopvang). Twijfel je of heb je vragen? Neem dan contact op met ons Kinderopvang- en Scholenteam voor advies op maat. Neem als opvang altijd contact met ons op bij één van onderstaande situaties:

  • Bij vragen over het te voeren beleid.
  • Bij een coronabesmetting op een opvang met kwetsbare kinderen.
  • Bij een uitbraak die moeilijk onder controle te krijgen is en/of bij sprake van een ongebruikelijk grote uitbraak.
  • Bij besmettingen van verschillende kinderen of medewerkers na een grootschalige gezamenlijke activiteit binnen de opvang.
  • Bij (dreigende) onrust op de opvang, van ouders/verzorgers of in de media.
  • Bij opname van 1 of meerdere kinderen in het ziekenhuis of ernstige ziekte als gevolg van corona.
  • Bij sluiting van een locatie (vanwege praktische redenen zoals lerarentekort).

Contact met het Kinderopvang- en Scholenteam

We helpen elkaar door goed samen te werken. Wat je als kinderopvang voor ons kunt doen:

  • Help de besmettingen beperkt te houden door alle voorzorgsmaatregelen goed na te leven.
  • Wijs per locatie 1 persoon aan die contact onderhoudt met de GGD. Zo zorgen we samen voor korte lijnen.
  • Het bestuur heeft de bevoegdheid een locatie tijdelijk, gedeeltelijk of geheel te sluiten. Soms besluit het bestuur tot sluiting van een locatie om organisatorische redenen. Bijvoorbeeld omdat een groot deel van het personeel ziek is. We vragen je om dit in die gevallen als je eigen besluit richting ouders/verzorgers te communiceren, en niet als besluit of advies van of in overleg met de GGD.

Bij corona gerelateerde klachten kan er gebruik gemaakt worden van een zelftest*. Kinderen en personeelsleden mogen met corona gerelateerde klachten bij een negatieve uitslag van een zelftest weer naar de opvang.

Wanneer de zelftest positief is, gaat het kind of personeelslid in isolatie. Positieve zelftesten hoeven, behalve als anders is afgesproken, niet meer bij ons gemeld te worden. Heb je met ons afgesproken de positieve uitslag wel bij ons te melden? Meld dan de uitslag via het meldformulier. Er wordt geen herstelbewijs afgegeven op basis van een positieve zelftest.

 

*Kan er geen zelftest gedaan worden, ook niet met hulp van anderen? Of heeft iemand een herstelbewijs nodig? Dan kan er nog wel bij de GGD getest worden.