Corona-informatie voor scholen en kinderopvang

Scholen in de regio hebben te maken met leerlingen of medewerkers die positief zijn getest voor COVID-19.

Scholen hebben te maken met leerlingen of medewerkers die positief zijn getest.

Samen bijzondere dagen vieren is belangrijk. Scholen vragen ons of ze feesten wel, niet of op een andere manier door kunnen laten gaan.

Wanneer kan een kind met klachten naar het kinderdagverblijf of andere opvang? En andere vragen.

Goed ventileren van ruimtes is belangrijk voor een gezond binnenmilieu.