Voor instellingen en ziekenhuizen, bij COVID-19 positief geteste patiënt.

Gegevens verzamelen

 • Verzamel de gegevens van alle contacten die binnen de zorginstelling of het ziekenhuis hebben plaatsgevonden rondom de COVID-19 positief geteste patiënt tijdens de besmettelijke periode.
 • De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen na start van de klachten.
 • Uitzonderingen besmettelijke periode:
  • Voor personen die geen klachten hebben op het moment van afname van de test:
   besmettelijke periode start 2 dagen voor datum monsterafname en tot minimaal 72 uur na afname van de test. (Dit heeft ermee te maken dat deze personen in een vroeg stadium van de ziekte getest kunnen zijn, en alsnog klachten kunnen ontwikkelen.)
  • Voor immuun gecompromitteerde personen:
   besmettelijke periode start 2 dagen vóór eerste ziektedag en duurt minimaal 14 dagen na start symptomen, ongeacht of er dan nog klachten zijn. Indien klachten langer aanhouden dan 14 dagen, dan stopt de besmettelijke periode na 24 uur klachtenvrij.

Let op. Zorgmedewerkers die persoonlijke beschermingsmiddelen hebben gebruikt tijdens de verzorging van de patiënt, worden NIET als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.
 

Contactlijst invullen

Verzamel de contactgegevens en noteer deze in het excelbestand 'Inventarisatielijst risicocontacten'.

Je kunt het excelbestand 'Inventarisatielijst risicocontacten' hier downloaden.

De instelling is verantwoordelijk voor het doen van contactonderzoek binnen de instelling. De GGD is verantwoordelijk voor het contactonderzoek buiten de instelling.
 

Categoriseren

Maak aan de hand van de gegevens die verzameld zijn een inschatting onder welke categorie de contacten vallen en geef dit aan op de inventarisatielijst risico contacten

 • Categorie 1: Huisgenoten
  Personen die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt. (bijv.: medecliënten/patiënten)
 • Categorie 2A: Overige nauwe contacten
  Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt.
 • Categorie 2B: Overige nauwe contacten
  Personen die korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad, waarbij hoog risico blootstelling (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten).
 • Categorie 3: Overige contacten
  Personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hebben gehad met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand. (bijv.: overige disciplines, client of collega’s)
   

Contactlijst versturen

Mail de ingevulde Inventarisatielijst risicocontacten als bijlage binnen 24 uur via Zivver of Zorgmail naar:

contactonderzoek@ggdtwente.nl

 

Informeren contacten

De GGD Twente informeert per brief de contacten die niet in de zorginstelling wonen.
De zorginstelling informeert de contacten die in de instelling wonen, of daar langer verblijven.
 

Aanvullende informatie