Sinds december 2019 is er een uitbraak van een nieuw type coronavirus: COVID-19. Sinds 11 maart 2020 is het een pandemie.

Meldingsplicht

COVID-19 is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A-meldingsplichtige ziekte. Normaal gesproken betekent bij een A-ziekte dat al bij een vermoeden van de ziekte dit direct bij de GGD gemeld moet worden. Omdat bij ongeveer 80% van de personen met COVID-19 de infectie (zeer) mild verloopt en men zich bij klachten (per 1 juni 2020) direct kan laten testen, heeft het melden van een vermoeden van deze ziekte zijn functie verloren.

Voor de huidige epidemie geldt daarom tot nader order dat alleen laboratorium-bevestigde patiënten gemeld moeten worden aan de GGD.

Richtlijn

Lees meer over o.a. de casusdefinitie, besmettelijkheid, diagnostiek en bron- en contactopsporing in de LCI richtlijn COVID-19.

Bij het RIVM meer informatie voor zorgprofessionals.

Meer lezen?

Contact

Antwoord niet gevonden?
Bel met ons team Infectieziekten.