Sinds december 2019 is er een uitbraak van een nieuw type coronavirus: COVID-19. Sinds 11 maart 2020 is het een pandemie.

Meldingsplicht

COVID-19 is per 28 januari 2020 aangemerkt als groep A-meldingsplichtige ziekte. Normaal gesproken betekent bij een A-ziekte dat al bij een vermoeden van de ziekte dit direct bij de GGD gemeld moet worden. Omdat bij ongeveer 80% van de personen met COVID-19 de infectie (zeer) mild verloopt en men zich bij klachten (per 1 juni 2020) direct kan laten testen, heeft het melden van een vermoeden van deze ziekte zijn functie verloren.

Voor de huidige epidemie geldt daarom tot nader order dat alleen laboratorium-bevestigde patiënten gemeld moeten worden aan de GGD.

Richtlijn

Lees meer over o.a. de casusdefinitie, besmettelijkheid, diagnostiek en bron- en contactopsporing in de LCI richtlijn COVID-19.

Bij het RIVM meer informatie voor zorgprofessionals.

CoronIT

CoronIT is het systeem waarin alle GGD’en werken voor de coronatesten. Hierin worden de afspraken gepland door het landelijk callcenter, via Coronatest.nl, of door de GGD. Ook de afname van de test en de uitslag worden hierin verwerkt.

Momenteel wordt er gewerkt aan het opschalen en aanpassen van de applicatie om het GGD testlandschap te kunnen blijven ondersteunen. Daarom is door GGD GHOR Nederland besloten om vooralsnog niet grootschalig andere partijen, zoals zorginstellingen, aan te sluiten op CoronIT.

Ondertussen wordt er wel gewerkt aan een technische oplossing die het voor iedereen buiten de GGD-testketen mogelijk maakt om de resultaten goed te melden.

Meer lezen over COVID-19?

Contact

Antwoord niet gevonden?
Bel met ons team Infectieziekten.