Voor zorginstellingen, bij COVID-19-positieve cliënt of medewerker.

Melden van positieve uitslagen

Meld positieve uitslagen van PCR- en antigeentesten via het meldformulier:
(Voor bewoners van instellingen hoeft alleen de COVID-19 checklist te worden ingevuld.)

Melding positieve test COVID-19 door Zorginstellingen

Bron- en contactonderzoek

Bij een positieve uitslag van een patiënt, bewoner of medewerker voeren zorginstellingen het bron- en contactonderzoek uit binnen de instelling. Bij positieve uitslagen van cliënten die thuiszorg ontvangen, en in de privésituatie van zorgmedewerkers, kan de GGD het onderzoek uitvoeren. Lees meer over het delen van persoonsgegevens met de GGD.

COVID-19-checklist invullen

Bij iedere positieve uitslag is een aantal aanvullende gegevens nodig over onder andere de eerste ziektedag, klachten en het aantal contacten. Instellingen kunnen deze COVID-19-checklist voor bewoners zelf invullen. Vul de COVID-19-checklist binnen 24 tot 48 uur na de positieve uitslag in. (De checklist hoeft niet ingevuld te worden voor medewerkers van instellingen.)

Checklist corona-contactonderzoek voor Zorginstellingen

Gegevens verzamelen

 • Verzamel de gegevens van alle contacten die binnen de zorginstelling of het ziekenhuis hebben plaatsgevonden rondom de COVID-19 positief geteste patiënt tijdens de besmettelijke periode.
 • De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is én minimaal 5 dagen na start van de klachten. De besmettelijke periode duurt tot maximaal 10 dagen na de start van klachten.
 • Uitzonderingen besmettelijke periode:
  • Als de patiënt verblijft in een instelling waarbij medebewoners een risico op een ernstig verloop van COVID-19 hebben:
   de besmettelijke periode duurt tot de patiënt ten minste 24 uur klachtenvrij is en 48 uur koortsvrij is, vanaf minimaal 5 dagen na de start van de symptomen tot maximaal 10 dagen na de start van de symptomen.
  • Voor personen die geen klachten hebben op het moment van afname van de test:
   besmettelijke periode start op de datum van monsterafname en duurt tot minimaal 5 dagen na afname van de test. (Dit heeft ermee te maken dat deze personen in een vroeg stadium van de ziekte getest kunnen zijn, en alsnog klachten kunnen ontwikkelen.)
  • Voor immuun gecompromitteerde personen:
   voor hen gelden dezelfde regels als voor personen die niet immuun gecompromitteerd zijn.

Contactlijst invullen

 • De zorginstelling informeert de wettelijk vertegenwoordiger van de bewoner over de uitslag.
 • De zorginstelling verzamelt informatie over de contacten binnen de instelling.
 • Deze contacten worden door de zorginstelling op de juiste wijze geïnformeerd welke maatregelen gelden. Gebruik hiervoor de brieven van het RIVM.
 • Als de GGD het informeren van contacten moet overnemen, geef dit dan aan in de checklist.

Categoriseren van contacten

Maak aan de hand van de gegevens die verzameld zijn een inschatting onder welke categorie de contacten vallen en geef dit aan op de inventarisatielijst risico contacten.

 • Categorie 1: Huisgenoten
  Personen die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt (bijvoorbeeld medecliënten/patiënten).
 • Categorie 2A: Overige nauwe contacten
  Personen die in totaal (binnen 24 uur) langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt.
 • Categorie 2B: Overige nauwe contacten
  Personen die korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad, waarbij hoog risico blootstelling (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten).
 • Categorie 3A: Overige contacten
  Personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hebben gehad met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand (bijvoorbeeld overige disciplines, cliënt of collega’s).
 • Categorie 3B: Overige contacten
  Personen die op minder dan 1,5 meter afstand contact hadden met de patiënt gedurende minder dan 15 minuten.

Let op:

 • Zorgmedewerkers die volledige persoonsbeschermende maatregelen (chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt worden NIET als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.
 • Zorgmedewerkers die (preventief) een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een patiënt tijdens zijn of haar besmettelijke periode, ook zonder een bril en een schort, worden ook NIET als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.

Informeren contacten

De zorginstelling informeert de GGD als er contacten buiten de instelling zijn, zodat de GGD deze contacten kan informeren. Dit kun je aangeven in de checklist.

De zorginstelling informeert de contacten die in de instelling wonen of hier langer verblijven. Als het contact een zorgmedewerker is, dan wordt deze door de zorginstelling geïnformeerd over de maatregelen die genomen moeten worden in de thuissituatie.

Melden van een uitbraak in een zorginstelling

Meerdere gevallen van corona in de zorginstelling die elkaar waarschijnlijk besmet hebben, moeten volgens de Wet publieke gezondheid gemeld worden bij de GGD. Je kunt hier voor het formulier gebruiken.

Melden van een uitbraak in een zorginstelling

Aanvullende informatie

Invalid Input
Invalid Input