Voor zorginstellingen, bij covid-19-positieve cliënt of medewerker.

Melden van positieve uitslagen

Meld positieve uitslagen van PCR- en antigeentesten via het meldformulier:
(Voor bewoners van instellingen hoeft alleen de checklist te worden ingevuld.)

Melding positieve test COVID-19 door Zorginstellingen

Bron- en contactonderzoek

Bij iedere positieve uitslag wordt binnen 24 uur bron- en contactonderzoek opgestart.
Bij een positieve uitslag van een patiënt, bewoner of medewerker voeren zorginstellingen het bron- en contactonderzoek uit binnen de instelling.
Bij positieve uitslagen van cliënten die thuiszorg ontvangen, en in de privésituatie van zorgmedewerkers, voert de GGD het onderzoek uit.

Checklist invullen

Bij iedere positieve uitslag is een aantal aanvullende gegevens nodig over onder andere de eerste ziektedag, klachten en het aantal contacten.
Instellingen kunnen deze Checklist voor bewoners zelf invullen. Vul de Checklist binnen 24 uur na de positieve uitslag in.
(De checklist hoeft niet ingevuld te worden voor medewerkers van instellingen.)

Checklist corona-contactonderzoek voor Zorginstellingen


Gegevens verzamelen

 • Verzamel de gegevens van alle contacten die binnen de zorginstelling of het ziekenhuis hebben plaatsgevonden rondom de COVID-19 positief geteste patiënt tijdens de besmettelijke periode.
 • De besmettelijke periode begint 2 dagen voor de start van de klachten, en eindigt als de patiënt 24 uur klachtenvrij is én minimaal 7 dagen na start van de klachten.
 • Uitzonderingen besmettelijke periode:
  • Voor personen die geen klachten hebben op het moment van afname van de test:
   besmettelijke periode start op de datum van monsterafname en duurt tot minimaal 5 dagen na afname van de test. (Dit heeft ermee te maken dat deze personen in een vroeg stadium van de ziekte getest kunnen zijn, en alsnog klachten kunnen ontwikkelen.)
  • Voor immuun gecompromitteerde personen:
   besmettelijke periode start 2 dagen vóór eerste ziektedag en duurt minimaal 14 dagen na start symptomen, ongeacht of er dan nog klachten zijn. Indien klachten langer aanhouden dan 14 dagen, dan stopt de besmettelijke periode na 24 uur klachtenvrij.

Contactlijst invullen

 • De zorginstelling informeert de wettelijk vertegenwoordiger van de bewoner over de uitslag.
 • De zorginstelling verzamelt de contacten binnen de instelling. Je kunt hierbij de Inventarisatielijst Risicocontacten als hulpmiddel gebruiken.
  Je kunt het excelbestand 'Inventarisatielijst Risicocontacten' hier downloaden.
 • Deze contacten worden door de zorginstelling op de juiste wijze geïnformeerd welke maatregelen gelden. Gebruik hiervoor de brieven van het RIVM.
 • Als de GGD het informeren van contacten moet overnemen, geef dit dan aan in de Checklist en upload de Inventarisatielijst Risicocontacten.
   

Categoriseren

Maak aan de hand van de gegevens die verzameld zijn een inschatting onder welke categorie de contacten vallen en geef dit aan op de inventarisatielijst risico contacten

 • Categorie 1: Huisgenoten
  Personen die in dezelfde woonomgeving leven en langdurig op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt. (bijv.: medecliënten/patiënten)
 • Categorie 2A: Overige nauwe contacten
  Personen die langer dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad met de patiënt.
 • Categorie 2B: Overige nauwe contacten
  Personen die korter dan 15 minuten op minder dan 1,5 meter afstand contact hebben gehad, waarbij hoog risico blootstelling (bijvoorbeeld in het gezicht hoesten).
 • Categorie 3: Overige contacten
  Personen die langdurig contact (langer dan 15 minuten) hebben gehad met de patiënt op meer dan 1,5 meter afstand. (bijv.: overige disciplines, client of collega’s)

Let op:

 • Zorgmedewerkers die volledige persoonsbeschermende maatregelen (chirurgisch mondneusmasker ten minste type IIR, handschoenen, bril en schort) hebben gebruikt worden NIET als contact geïncludeerd in het contactonderzoek.
 • Bij zorgmedewerkers die (preventief) een chirurgisch mondneusmasker ten minste type II en handschoenen hebben gedragen of adequate handhygiëne hebben toegepast bij het contact met een patiënt tijdens diens besmettelijke periode, zonder tevens een bril en een schort, kan het beleid voor overige contacten, categorie 3, gevolgd worden.
   

Informeren contacten

De zorginstelling informeert de GGD als er contacten buiten de instelling zijn, zodat de GGD deze contacten kan informeren.

De zorginstelling informeert de contacten die in de instelling wonen of hier langer verblijven. Indien het contact een zorgmedewerker is, dan wordt deze door de zorginstelling geïnformeerd over de maatregelen die genomen moeten worden in de thuissituatie.

Aanvullende informatie