Voor zorginstellingen, bij COVID-19-positieve cliënt of medewerker.

Melden van positieve uitslagen

Voor SARS-CoV-2 (COVID-19) geldt een meldingsplicht voor alle laboratoriumbevestigde infecties. Ook een professioneel afgenomen antigeen(snel)test wordt gezien als laboratoriumbevestigd. De test voldoet daarmee aan het meldingscriterium.

Is een bewoner van een instelling getest met een antigeen(snel)test die is afgenomen door een zorgprofessional? Vul dan het meldformulier/de checklist corona in. 

Meldformulier/checklist corona invullen

Bij iedere positieve uitslag is een aantal aanvullende gegevens nodig over onder andere de eerste ziektedag, klachten en vaccinatiestatus. Instellingen kunnen het meldformulier/de checklist corona voor bewoners zelf invullen. Vul dit binnen 24 tot 48 uur na de positieve uitslag in. 

Meldformulier/checklist corona voor zorginstellingen

Het meldformulier/de checklist hoeft niet ingevuld te worden voor medewerkers van instellingen.

Informatie over het delen van persoonsgegevens met de GGD.

Bron- en contactonderzoek

Bij een positieve uitslag van een patiënt, bewoner of medewerker voeren zorginstellingen zelf het bron- en contactonderzoek uit binnen de instelling.

Melden van een uitbraak in een zorginstelling

Bij 3 of meer gevallen van corona in de zorginstelling die elkaar waarschijnlijk besmet hebben, moeten volgens de Wet publieke gezondheid gemeld worden bij de GGD. Je kunt hier voor het formulier gebruiken.

Melden van een uitbraak in een zorginstelling

Aanvullende informatie