Wees alert op een besmetting van het coronavirus in je organisatie en neem tijdig preventieve maatregelen.

Medewerkers met (milde) klachten blijven thuis en laten zich testen.
Zie: de voorrangsregeling voor zorgmedewerkers.

Mondneusmaskers in zorginstellingen

De GGD Twente adviseert de verpleeghuizen het preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers (type II R) door alle medewerkers en bezoekers bij cliëntencontacten binnen een afstand van 1,5 meter. Dit geldt ook voor alle medewerkers die niet rechtstreeks zorg verlenen, maar wel binnen een afstand van 1,5 meter contact hebben, zoals maaltijdbezorging of recreatieve activiteiten. In alle andere sectoren laten wij de implementatie van dit advies over aan de professionele inschatting en afweging van de zorgorganisatie en/of zorgverlener.

Het chirurgische mondneusmasker mag maximaal 3 uur achtereen gedragen worden, bij verschillende cliënten. Tussentijds op- en afzetten mag alleen als de buitenkant van het masker niet wordt aangeraakt door handen of oppervlakken. Na het afnemen of weggooien, moeten de handen gereinigd of gedesinfecteerd worden. Controleer of er voldoende materialen op voorraad zijn.

Onderling afstand houden

Uit bron- en contactonderzoek blijkt dat zorgmedewerkers elkaar regelmatig besmetten. Let in situaties waarbij medewerkers onderling contact hebben op de 1,5 meter afstand, of draag een chirurgisch mondneusmasker (type II R). Bijvoorbeeld tijdens vergaderingen, overdrachten van de dienst en pauzemomenten.

Update protocollen en werkafspraken

Het is zinvol om bestaande protocollen en werkafspraken te controleren met de huidige landelijke richtlijnen van het RIVM en Verenso. Een goede uitwerking van de corona-richtlijnen is te vinden op Publiekzipnet.nl.

Daarnaast is het belangrijk dat uw organisatie goed te bereiken is wanneer een medewerker of cliënt besmet is met het coronavirus. Geef daarom de juiste contactpersoon (naam, telefoonnummer, e-mailadres) door aan de GGD Twente via infectiepreventie@ggdtwente.nl. De contactpersoon moet ook buiten kantoortijden goed te bereiken zijn.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Door de uitbraak van het coronavirus is er een grote vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals mondneusmaskers en handschoenen. Landelijk worden PBM verdeeld over alle zorginstellingen. De aanvraag en verdeling van beschermingsmiddelen voor verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en dak- en thuislozeninstellingen verloopt via het landelijke aanvraagpunt van Mediq. Zorgorganisaties kunnen bij deze leverancier een account aanmaken om beschermingsmiddelen te bestellen. Zie: Mediq landelijk consortium hulpmiddelen

Mensen met een persoonsgebonden budget (PGB-houders) of mantelzorgers kunnen via de huisarts een recept aanvragen voor een PBM-pakket voor de verzorging van iemand die (misschien) met corona besmet is.

Lees meer op Rijksoverheid.nl