Nederlanders helpen elkaar tijdens de coronacrisis.

Landelijke initiatieven

Verschillende initiatieven zijn in het leven geroepen om kwetsbare inwoners te ondersteunen. Of om hulpvragen en hulpaanbod aan elkaar te verbinden.

ANBO biedt coronahulp voor ouderen

ANBO heeft een telefoonlijn voor ouderen. ANBO-medewerkers zitten klaar voor ouderen die met vragen zitten over het coronavirus, zich zorgen maken of gewoon een praatje willen maken. Ze zijn 7 dagen per week van 09.00 tot 21.00 uur telefonisch bereikbaar. Zie anbo.nl/contact.

Coronahelpers

Coronahelpers.nl is een samenwerkingsverband van lokale welzijnsorganisaties, gemeenten en de overheid om de impact van het Coronavirus in te perken. Door meer voor elkaar doen kan de verspreiding van virus worden terug gedrongen, denk aan boodschappen doen voor mensen met symptomen, medicijnen ophalen, de hond uitlaten, enzovoort. Coronahelpers is voor iedereen toegankelijk om hulp te vragen en om hulp aan te bieden en er wordt gezorgd dat al het hulpaanbod bij de relevante mensen of lokale organisaties terecht komt.

Aveleijn

Aveleijn heeft de 'Telefoonleijn' geopend voor mensen met een verstandelijke beperking. Zij kunnen dagelijks tussen 10.00 en 16.00 uur contact opnemen voor een gezellig praatje of tips voor thuisactiviteiten. Je hoeft geen cliënt te zijn bij Aveleijn om te mogen bellen: 074 – 265 1168.

Humanitas

Humanitas blijft bereikbaar. De regering heeft de afgelopen weken diverse maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk in te perken. Uiteraard heeft ook de vereniging Humanitas daardoor de werkwijze moeten aanpassen. Zo worden contacten tussen deelnemers en vrijwilligers zoveel mogelijk beperkt. Maar telefonisch blijven ze gewoon bereikbaar.
Contact met het Landelijke Bureau van Humanitas.
Zoek je contact met een afdeling van Humanitas in de buurt? Kijk op humanitas.nl/afdeling voor de relevante contactgegevens per regio.

Meldpunt Ieder(in)

Ieder(in) maakt zich sterk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen en niemand wordt uitgesloten. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten kunnen rekenen op zorg en ondersteuning op maat. Ook tijdens de corona-crisis blijft Ieder(in) zo goed mogelijk aandacht vragen voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Om dat goed te kunnen doen, is het belangrijk dat ze zicht krijgen op de gevolgen van de coronamaatregelen.
Laat via het meldpunt weten als je door de maatregelen in grote problemen komt of als mensen uit je achterban in de knel komen: Meldpunt Ieder(in).

KBO-PCOB

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn. De coronacrisis brengt allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee. Ook in de zorg-aan-huis voor senioren is dit het geval. Met het Meldpunt Thuiszorg wil KBO-PCOB in kaart brengen of senioren door de coronacrisis thuis in de problemen komen. Als je een melding doet, krijgt KBO-PCOB een nog beter inzicht welke zorgen er onder senioren leven. Daarnaast is voor deze ouderen een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-Infolijn.
Contact met het KBO-PCOB Meldpunt.

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor. In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon.
Neem contact op met De Luisterlijn.

MantelzorgNL

Mantelzorg en het coronavirus. Als mantelzorger wil je weten waar je rekening mee moet houden in de zorg voor jouw kwetsbare naaste; wat kan wel en wat kan niet? MantelzorgNL geeft op de website antwoord op veelgestelde vragen rondom mantelzorg en het coronavirus.
Wat je als mantelzorger wilt weten.

De huiskamer van MIND

MIND wil psychische problemen voorkomen en mensen die hiermee te maken hebben ondersteunen. De veranderingen die de coronacrisis met zich mee brengt kunnen extra lastig zijn als je psychische klachten hebt. MIND wil graag mensen met elkaar blijven verbinden: niemand hoeft er alleen voor te staan. En daarom hebben ze een virtuele huiskamer ingericht! Ze zijn elke werkdag tussen 11 en 16 uur in de lucht via een livestream, waarin vragen worden beantwoord en gesprekken worden gevoerd met ervaringsdeskundigen en experts.
wijzijnmind.nl, steun in coronatijd

Rode Kruis Hulplijn

Ken je iemand die een luisterend oor, advies of extra hulp nodig heeft door quarantaine of thuisisolatie? Het Rode Kruis roept mensen op om ouderen, chronisch zieken of andere kwetsbare mensen in thuisisolatie te melden. Deze kwetsbaren worden dan gekoppeld aan een vrijwilliger in de buurt, die een oogje in het zeil kan houden, contact kan onderhouden en bijvoorbeeld een boodschap kan doen tijdens deze coronacrisis.
Je kunt iemand aanmelden of zelf om hulp vragen via de Rode Kruis Hulplijn.

#Niet alleen

Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus. Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen hulp nodig hebben.
Met #Nietalleen worden de talloze lokale (christelijke) hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar verbonden. De hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en doorgestuurd naar een organisatie bij je in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, want je bent #Nietalleen.
#Nietalleen

NLvoorelkaar

In deze coronacrisis hebben oudere en kwetsbare mensen het zwaar. Maar ook mensen die werken in de zorg, bij de politie en in supermarkten kunnen mogelijk extra hulp gebruiken, zodat hun belangrijke werk door kan gaan. NLvoorelkaar verzamelt alle vraag en aanbod op één plek: hulp vragen en aanbieden is gratis.
NLvoorelkaar.nl/coronahulp

Publieksinformatienummer coronavirus Rijksoverheid

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Op de website van de Rijksoverheid staat actuele informatie. Heb je, of iemand in je omgeving vragen over het coronavirus?
Kijk op Rijksoverheid.nl/corona.

WeHelpen: online buurtgenoten verbinden

WeHelpen verbindt al 8 jaar lang buurtgenoten rondom vraag en aanbod. Zeker nu is hulp hard nodig. Maar wel veilig, conform de corona-maatregelen en op voorwaarde dat deze door 1 persoon kan worden uitgevoerd. Zoals boodschappen doen, huisdier uitlaten, een gezellig praatje door de telefoon, leerlingen online begeleiden, maaltijd brengen, zorgpersoneel ondersteunen door bijvoorbeeld mondmaskers te maken. De servicedeskmedewerkers van WeHelpen houden de profielen en passende vragen scherp mee in de gaten.
Maak je hulpaanbod met trefwoorden zichtbaar op WeHelpen door een account aan te maken. Daarnaast kun je het aanbod van buurtgenoten bekijken of je vraag op de website plaatsen, zodat anderen daarop kunnen reageren.
wehelpen.nl

Whapp: de matchingsapp voor burenhulp

Whapp maakt het zeker nu makkelijk om elkaar in de buurt te helpen. Met Whapp kun je zelf om hulp vragen, maar ook jouw hulp aanbieden aan andere gebruikers. Wanneer iemand in de omgeving om hulp vraagt, zoekt Whapp gebruikers die bij die vraag passen. Whapp zoekt een match. De app stuurt de vraag naar een aanbieder in de buurt. En zoekt verder bij een ‘nu even niet’.
whapp.nl

Digi Dagbesteding

De leukste digitale dagbesteding. Digi Dagbesteding is een tool voor de VG professionals, een hulpmiddel om in sneltreinvaart online dagbesteding te gaan bieden en cliënten door deze lastige tijd van sociale isolatie in Coronatijd heen te helpen. Met toegang tot dit platform kunnen tips, materialen en ontwikkelideeën worden gedeeld met andere dagbestedingsprofessionals. Ook is het mogelijk om op materiaal van anderen te reageren en contact met de maker te zoeken.
digidagbesteding.nl

Tactus Advieslijn

Om cliënten, naasten en zorgprofessionals tijdens de coronacrisis extra te ondersteunen biedt Tactus Verslavingszorg de Tactus Advieslijn aan. Op een laagdrempelige manier kan men via deze telefoonlijn in contact komen met een medewerker van Tactus. De medewerker kan vervolgens ondersteuning bieden en meedenken over problemen of moeilijke situaties rondom het gebruik van middelen zoals alcohol, drugs en medicijnen en zaken zoals (online) gokken, gamen en beeldschermgebruik.
tactus.nl

De Kindertelefoon

Kinderen maken zich steeds meer zorgen over het coronavirus. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Jeugdjournaal. De Kindertelefoon is er ook voor alles wat kinderen bezighoudt in deze coronatijd. Elke dag tussen 11.00 en 21.00 kan er gratis en anoniem gebeld. Bel gratis en anoniem 0800-0432 of kom chatten kindertelefoon.nl.

Helpdesk Welkom Online

Het Ouderenfonds, VodafoneZiggo en Samsung zien dat het ‘online zijn’ nu nog belangrijker wordt om die sociale contacten te kunnen behouden. Om juist ouderen hierbij te ondersteunen is de Helpdesk Welkom Online opgezet, waar ouderen op werkdagen telefonisch terecht kunnen met online en digitale vragen. Bij de Helpdesk Welkom Online kunnen bijvoorbeeld vragen worden gesteld zoals: hoe kan ik videobellen, hoe houd ik contact via social media, hoe kan ik online spelletjes spelen met anderen? En ook kunnen ouderen er terecht met vragen zoals: waar vind ik de laatste informatie over het coronavirus?
ouderenfonds.nl/helpdesk-welkom-online

KVK Coronaloket

Op de website van de Kamer van Koophandel kunnen ondernemers meer informatie vinden over welke regelingen er zijn, veelgestelde ondernemersvragen en tips. Daarnaast is het KVK Coronaloket telefonisch bereikbaar op werkdagen voor alle ondernemersvragen.
kvk.nl/corona

Contactpunt psychosociale ondersteuning voor zorgprofessionals

De uitbraak van het coronavirus en de vele zieken, maar ook alle maatregelen die landelijk zijn afgekondigd, hebben grote impact op zorgprofessionals en hun werk, zowel praktisch als mentaal. ARQ IVP heeft jarenlange ervaring met ondersteuning van professionals en organisaties die te maken krijgen met ingrijpende gebeurtenissen, rampen en crises. Deze kennis en ervaring stelt ARQ IVP beschikbaar voor zorgprofessionals en hun leidinggevende om hun vragen, zorgen en noden met betrekking tot COVID-19 te kunnen voorleggen. Het telefoonnummer wordt bemenst door gespecialiseerde psychologen die allen kennis en ervaring hebben in de ondersteuning van professionals in beroepen waarin zij geconfronteerd kunnen worden met ingrijpende gebeurtenissen.
ivp.nl/ivp-accent/zorgprofessionals

Steffie legt Corona eenvoudig uit

Op de website corona.steffie.nl legt webhulp Steffie alles uit over het coronavirus. Ze legt moeilijke informatie op een makkelijke manier uit. Ze beantwoordt vragen als: Welke symptomen krijg je als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Ook komen onderwerpen als het wassen van je handen op een juiste manier en het maken van een dagindeling aan bod.
De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Met de website wil de bekende webhulp Steffie voorzien in de groeiende vraag naar betrouwbare en begrijpelijke informatie voor kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.
corona.steffie.nl

Regionale initiatieven

Naast deze landelijke initiatieven zijn er regionaal en in de eigen gemeente of buurt ook verschillende initiatieven. Voorbeelden zijn belcirkels, maaltijdverzorging, boodschappendiensten, maatjes en onafhankelijke cliëntondersteuning. Iedere inwoner met een ondersteuningsvraag kan een beroep doen op cliëntondersteuning. Meer informatie over cliëntondersteuning, wat cliëntondersteuning voor je kan betekenen en waar je moet zijn voor cliëntondersteuning, vind je op de landelijke site clientondersteuning.

In onderstaand overzicht vind je de regionale ondersteuningsvormen via het zorgkantoor en via de gemeente.

Via het zorgkantoor

Menzis

Personen met een Wlz-indicatie kunnen voor cliëntondersteuning in regio Twente terecht bij het zorgkantoor Menzis. Het zorgkantoor Menzis levert zelf ondersteuning en heeft afspraken met organisaties voor cliëntondersteuning. Meer informatie op menziszorgkantoor.nl.

Zorgbelang Overijssel

zorgbelang-overijssel.nl contact

MEE IJsseloevers

Voor de gemeenten Hellendoorn, Twenterand, Wierden en Rijssen-Holten
meevoormij.nl contact MEE IJsseloevers

MEE Oost

Voor de overige Twentse gemeenten
meevoormij.nl contact MEE Oost

Stichting Cliëntondersteuning Twente (SCOT)

scotwente.nl contact

Dichtbij

06 – 51 42 95 72

Via de gemeente

Iedereen kan terecht bij een cliëntondersteuner via de gemeente als er hulp of advies nodig is op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

Gemeente Almelo

Gemeente Borne

Wijkracht in Borne, contact

Gemeente Dinkelland

Gemeente Enschede

Gemeente Haaksbergen

Gemeente Hengelo

Wijkracht Hengelo, contact

Gemeente Hellendoorn

Gemeente Hof van Twente

Gemeente Losser

Gemeente Rijssen-Holten

Gemeente Oldenzaal

Impuls, contact

Gemeente Tubbergen

Gemeente Twenterand

Gemeente Wierden

 

Het project Integrale Cliëntondersteuning in Twente is een samenwerking tussen de Twentse gemeenten, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden, gezondheidsdienst GGD Twente, zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis en andere betrokken partijen.