Het ministerie van VWS heeft na de eerste testen van de app in Twente ervoor gekozen om de pilot van de app eveneens in Twente uit te voeren.

Op 17 augustus start er een pilot in twee regio’s: Twente en Rotterdam-Rijnmond. De inwoners in Twente kunnen vanaf 17 augustus de app downloaden en deze gebruiken.

Nadat de Universiteit Twente, in opdracht van het ministerie, onderzoek heeft gedaan of de app doet wat deze moet doen en aan de gestelde eisen (privacy, juridische aspecten, ethiek, gebruikersgerichtheid) voldoet, start nu de volgende pilot. Doel van de pilot is inzichtelijk te maken wat de app betekent voor de werkprocessen van de GGD’en. Dit alles met de bedoeling dat op 1 september de coronavirus-app ‘CoronaMelder’ in heel Nederland wordt ingevoerd. Dat maakte minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekend.

De app moet het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD aanvullen en mensen in staat stellen de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voordat de app overal is te gebruiken, worden de komende tijd nog de laatste praktijk- en veiligheidstesten uitgevoerd. Ook de Autoriteit Persoonsgegevens komt nog met haar advies.

Wat is de CoronaMelder?

CoronaMelder, waar nog hard aan wordt gewerkt, is een aanvulling op het reguliere bron- en contactonderzoek van de GGD. De app waarschuwt als je in de afgelopen 14 dagen ongeveer 15 minuten in de buurt was van iemand die positief getest is op het coronavirus. Als je een waarschuwing krijgt, ontvang je ook advies over wat het beste is om te doen. Zo voorkom je dat je onbewust het virus op anderen overdraagt. Dit is belangrijk. Zeker nu we weer meer contact hebben met anderen.

Wat betekent dit voor het werk van de GGD?

De app is aanvullend aan het reguliere bron- en contactonderzoek. Bij het GGD-onderzoek herinneren besmette persoenen zich meestal de nauwe contacten wel: huisgenoten, of een vergadering. Een app zou kunnen helpen om contacten tijdens bijvoorbeeld een treinrit in beeld te krijgen.
In het geval van een positieve uitslag, neemt de GGD-medewerker contact op met de betreffende persoon. Naast het reguliere bron- en contactonderzoek wordt ook gevraag of de CoronaMelder wordt gebruikt. Als deze persoon de app gebruikt, dan kan de ‘GGD-sleutel’ van de app worden gedeeld en verschijnt er in de app een extra knop: ‘codes uploaden’. Met deze knop kan de gebruiker bevestigen dat hij/zij alle uitgewisselde codes van de afgelopen 14 dagen wil uploaden. Dat betekent dat alle appgebruikers die langer dan 15 minuten bij u dicht in de buurt zijn geweest, een melding ontvangen. Daarin staat wat ze het beste kunnen doen.
Lees op Rijksoverheid.nl hoe dit proces stap voor stap werkt

Lees ook het persbericht van het Ministerie van VWS van 16 juli met een uitleg van de opzet en de achtergronden van de app.