13 september 2022
Een grootschalig landelijk onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen en ouderen van 18 jaar en ouder.

De Gezondheidsmonitor wordt normaal elke 4 jaar uitgevoerd. De Gezondheidsmonitor 2022 is een extra meting waarbij gekeken wordt naar de gevolgen van de coronaperiode. GGD Twente voert dit onderzoek uit in samenwerking met het RIVM, het CBS en de andere GGD’en in Nederland.

Deelname aan de monitor

Het CBS selecteert willekeurig personen die worden uitgenodigd voor deelname aan de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Zij vormen een goede afspiegeling van de Nederlandse bevolking. Deze groep inwoners krijgt een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Personen die niet geselecteerd zijn, kunnen niet aan dit onderzoek deelnemen.

In Twente worden vanaf half september 41.000 volwassenen en ouderen uitgenodigd om de GGD Gezondheidsmonitor in te vullen. Heb je een uitnodiging ontvangen? Dan vragen we je om mee te doen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt.

Door de vragenlijst in te vullen maak je kans op een VVV Cadeaukaart ter waarde van 50 euro.

Waarom dit onderzoek?

De resultaten van de monitor geven inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van inwoners van Twente en de impact van corona hierop. Op basis hiervan kunnen wij als GGD samen met gemeenten kijken wat nodig is om de gezondheid van inwoners te verbeteren. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. De resultaten vormen voor onder meer gemeenten de basis voor gezondheidsbeleid.

Vragen of meer informatie

Bekijk de informatie over de Gezondheidsmonitor. Hier vind je ook de veelgestelde vragen en de privacyverklaring.