1 maart 2021
Deze derde locatie is aan de Ganzenmarkt 11, in de voormalige bibliotheek.

Vaccineren speelt een belangrijke rol in het onder controle krijgen van het coronavirus. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter we kunnen voorkomen dat het virus zich verder verspreidt.

Eerder opende GGD Twente een locatie bij de UT in Enschede (sinds 15 januari) en sporthal Schelfhorst in Almelo (sinds 1 februari). In totaal komen er zes vaccinatielocaties van GGD Twente voor het grootschalig vaccineren tegen corona.

In de eerste helft van maart starten we op de locatie in Oldenzaal met het vaccineren van de oudere doelgroep (leeftijd 75+). In de loop van de tijd worden meer doelgroepen gevaccineerd op deze locatie. De locatie in Oldenzaal is 7 dagen in de week geopend.

Opbouw vaccinatielocatie in vogelvlucht

Zes vaccinatielocaties

Voor de verwachte uitbreiding van het aantal vaccinaties in de komende maanden zijn meerdere vaccinatielocaties in de regio nodig. Hierbij wordt gekeken naar een goede regionale spreiding, zodat de reistijd naar een vaccinatielocatie voor inwoners van Twente beperkt wordt tot maximaal 20-30 minuten.

Na de locaties in Almelo, Enschede en Oldenzaal, opent GGD Twente elke drie weken een vaccinatielocatie, tot in totaal zes locaties verspreid over de regio. Waar de drie andere locaties komen, wordt op korte termijn duidelijk. Dit gebeurt in afstemming met de gemeenten.

Keuze locaties

Het opzetten van vaccinatielocaties is een complexe logistieke organisatie. De keuze voor vaccinatielocaties wordt gemaakt op basis van een goede regionale spreiding, zodat de locaties voor zo veel mogelijk mensen bereikbaar zijn. Verder moet het mogelijk zijn om het aantal vaccinatielijnen uit te breiden en is voor elke locatie voldoende medisch personeel nodig. Daarnaast moet de locatie groot genoeg zijn om voldoende vaccins per dag te kunnen verwerken, zodat zorgvuldig met de beschikbare vaccins wordt omgegaan en verspilling wordt vermeden.

Volgorde van vaccineren

De Rijksoverheid bepaalt wie wanneer aan de beurt is in de vaccinatiestrategie. Mensen ontvangen van het RIVM per post een uitnodiging, waarna zij kunnen bellen voor het maken van een afspraak. Zij kunnen daarbij zelf kiezen bij welke locatie zij de afspraak maken. Dat kan ook buiten de eigen GGD-regio. Lees op Rijksoverheid meer over de volgorde voor vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland.

Meer informatie

Voor algemene vragen over de coronavaccinaties of het coronavirus bel het landelijke nummer 0800 1351 (dagelijks van 8:00 tot 20:00 uur) of kijk op coronavaccinatie.nl.