Gevoelens van stress en slaapproblemen door de gevolgen van de coronacrisis nemen verder af.

Deelnemers geven aan meer sociale contacten te hebben en de sociale en mentale welzijn neemt weer toe. Daarnaast sporten en bewegen de Twentenaren meer. We gaan steeds meer naar buiten en spreken weer meer met elkaar af. Daardoor wordt de 1,5 meter afstand houden steeds lastiger. Dit blijkt uit de derde peiling van het landelijk onderzoek van GGD Twente in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en.

Inwoners konden de vragenlijst invullen van donderdag 9 juli tot maandag 13 juli. De resultaten zijn dan ook gebaseerd op antwoorden gegeven in die periode.

Sociale en mentale welzijn neemt toe

Vergeleken met de peilingen in april en mei zien we dat het beter gaat met het sociale en mentale welzijn van de Twentenaren.

De sterkste verbetering zien we bij het hebben van stress. Mensen die zich nu (veel) meer gestresst voelen dan voor de corona-maatregelen is afgenomen van 25% naar 14%. Ook slapen de Twentenaren een stuk beter. In mei gaf 15% van de deelnemers aan problemen te hebben met slapen, nu is 8%. Ook voelen mensen zich minder angstig (van 16% naar 10%) en somber (19% naar 14%) en zijn minder eenzaam (19% naar 12%).

Negatieve invloed op leefstijl gedaald
Eind april gaf de helft van de Twentenaren aan minder te bewegen en te sporten dan de periode voor de maatregelen. In juli is dit gedaald naar 34%.

Twentenaren gaven ook aan (veel) meer alcohol te zijn gaan drinken, (veel) meer te roken en (veel) minder gezond te zijn gaan eten. Dit is in juli ook verbeterd.

Bereidheid tot testen en vaccinatie

De deelnemers is gevraagd of zij zich zouden laten testen als ze corona-gerelateerde klachten zouden krijgen. Ongeveer 70% van de Twentenaren geeft aan dit te willen. Maar van de mensen die aangaven dat ze klachten hadden, heeft maar 13% zich ook laten testen. Als er een vaccin beschikbaar is, geeft 58% van de Twentenaren aan zich te willen laten vaccineren. Van de deelnemers weet 33% het nog niet en 9% geeft aan zich niet te willen laten vaccineren.

Draagvlak maatregelen

Mensen blijven de hygiëne maatregelen goed volgen. Maar het vasthouden van de maatregelen rondom sociale maatregelen daalt sterk. Het draagvlak om 1,5 meter afstand te houden is gedaald naar 74% in juli. Dit is vergelijkbaar met Nederland. Mensen geven aan het moeilijk te vinden om bij verkoudheidsklachten thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen (23%). Zij zijn het vaakst het huis uit gegaan:
• om boodschappen te doen (89%);
• een frisse neus te halen of sporten (77%);
• familie of vrienden te bezoeken (65%);
• of te werken (55%).

Benieuwd naar meer resultaten?

Op onze website zijn alle resultaten van dit onderzoek te vinden.

Help zicht te houden op de crisis: doe mee aan het onderzoek

Ook jij kan helpen, door de vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we in Twente meer zicht op hoe het met onze inwoners gaat en wat de coronacrisis met de Twentenaren doet. De resultaten gebruikt de overheid voor het bepalen van het landelijk beleid. Het is dus belangrijk dat veel mensen de vragenlijsten invullen.

Volgende peiling

Regelmatig wordt er een vragenlijst uitgezet om trends te kunnen volgen. De volgende peiling zal over ongeveer 6 weken uitgevoerd worden. Op onze website kunnen inwoners zich aanmelden voor het GGD panel. Je krijgt dan automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan het volgende corona-onderzoek.