15 september 2020
Sinds de peiling in juli, is het aantal COVID-19 besmettingen flink gestegen.

Driekwart van de Twentse deelnemers denkt dat de kans op een tweede golf groot is. Meer mensen maken zich (veel) zorgen over het virus dan in juli (van 28% naar 44%). Tegelijk zien we in het draagvlak voor de maatregelen een stijging. Dit blijkt uit de vierde peiling van het coronaonderzoek. Dit onderzoek van GGD Twente is in samenwerking met het RIVM en andere GGD-en.

Inwoners konden de vragenlijst invullen van woensdag 19 augustus tot en met zondag 23 augustus. De resultaten zijn gebaseerd op antwoorden gegeven in die periode.

Sociale en mentale welzijn neemt iets af

Vergeleken met de peiling in juli lijkt het sociale en mentale welzijn weer iets af te nemen. Twentenaren maken zich (veel) zorgen over het virus en voelen zich (veel) meer:

  • angstiger (van 10% naar 18%)
  • somberder (van 14% naar 18%)
  • gestrester (van 14% naar 18%)
  • eenzamer (van 12% naar 18%)

Ook slapen zij iets minder goed. In juli gaf 8% van de deelnemers aan problemen te hebben met slapen, nu 11%.

Draagvlak maatregelen gestegen

Tot en met juli daalde het vasthouden aan de maatregelen. Uit deze peiling lijkt echter dat het draagvlak weer is gestegen. Dit zien we vooral bij het houden van 1,5 meter afstand. Het draagvlak voor deze maatregel onder Twentenaren is te gestegen van 74% in juli naar 87% eind augustus. Vanaf 18 augustus mogen we maximaal 6 bezoekers thuis ontvangen. Van de Twentse deelnemers steunt 71% de maatregel.

Minder op vakantie

In 2018 en 2019 ging 83% en 84% van de Nederlanders op vakantie, waarvan 52% in Nederland (CBS Statline, 2020).
Van de Twentse deelnemers is 47% na 15 juni op vakantie geweest. Van de Twentenaren die op vakantie zijn geweest is 59% in eigen land op vakantie geweest.

CoronaMelder

In Twente staat 64% positief tegenover de invoering van de CoronaMelder. In Nederland is dat 56%. Ook denkt 67% van de Twentenaren dat de app kan helpen bij de bestrijding van het coronavirus.

Benieuwd naar meer resultaten?

Alle resultaten van dit onderzoek zijn te vinden op Twentse Gezondheidsverkenning.

Help zicht te houden op de crisis: doe mee aan het onderzoek!

Regelmatig zetten we een vragenlijst uit om ontwikkelingen te kunnen volgen. Ook jij kunt helpen, door de vragenlijst in te vullen. Zo krijgen we in Twente meer zicht op hoe het met onze inwoners gaat. En wat de coronacrisis met de Twentenaren doet. De resultaten gebruikt de overheid voor het bepalen van het landelijk beleid.

Het is dus belangrijk dat veel mensen de vragenlijsten invullen.

Je kunt je aanmelden voor het GGD Panel.

Je krijgt dan automatisch een uitnodiging om deel te nemen aan het volgende corona-onderzoek.