28 januari 2022
Ministers Yesilgöz en Weerwind in gesprek met Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek.

De afgelopen weken is landelijk veel aandacht geweest voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verhalen van slachtoffers kwamen naar boven en de weg naar hulp kwam regelmatig onder de aandacht. Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) werd dan ook veel genoemd. Naar aanleiding daarvan toonden Dilan Yesilgöz, Minister van Justitie en Veiligheid, en Franc Weerwind, Minister voor Rechtsbescherming, belangstelling voor het werk van het CSG. Op vrijdag 28 januari kwamen zij op online werkbezoek bij Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek.

Margot Vlutters, coördinator CSG Twente-Achterhoek: “We zijn erg blij dat hulp voor slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het Centrum Seksueel Geweld onder de aandacht zijn bij de ministeries. We hopen dat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient. We weten dat er elk jaar honderdduizenden kinderen, jongeren en volwassenen slachtoffer worden. Laten we daar niet van wegkijken, maar samen zorgen voor een goed hulpaanbod voor slachtoffers. Als maatschappij moeten we slachtoffers niet alleen laten staan, maar ze de steun geven die ze zo hard nodig hebben.”

Multidisciplinair team

Bij een hulpvraag van een slachtoffer, maakt het Centrum Seksueel Geweld gebruik van een multidisciplinaire inzet. Dit betekent dat professionals uit verschillende vakgebieden samenwerken als een slachtoffer hulp vraagt. Bij het online werkbezoek waren dan ook meerdere professionals aanwezig: de casemanager van het CSG de zedenpolitie en de verschillende artsen (kinderarts MST, forensisch arts en de arts van het CSG). Aan de hand van een casus namen de professionals de ministers mee in het werk van Centrum Seksueel Geweld.

Beide ministers waren onder de indruk van het gesprek. Minister Yesilgöz: “Jullie hebben een brede ketensamenwerking en een goede constructie opgebouwd voor slachtoffers van seksueel misbruik. Erg mooi om te zien.” Minister Weerwind beaamde dit: “Ik heb ongekend veel respect voor wat jullie doen. Laten we het gesprek samen blijven voeren over dit onderwerp.”

Media-aandacht

Na de landelijke media-aandacht voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, merkte het Centrum Seksueel Geweld een forse stijging in het aantal meldingen. Slachtoffers herkenden de verhalen en trokken aan de bel. De één maakte een melding bij de zedenpolitie, de ander zocht hulp via het CSG. Margot Vlutters: “Ook bij het Centrum Seksueel Geweld Twente-Achterhoek hebben we deze maand een verdubbeling van het aantal slachtoffers gezien vergeleken met vorig jaar in deze tijd.”

Over het Centrum Seksueel Geweld

Het CSG is er voor iedereen die te maken heeft gehad met seksueel geweld in iedere vorm. Het is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensische, medische en psychische hulp. Bij het Centrum Seksueel geweld werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners samen om slachtoffers specialistische zorg te geven. Slachtoffers van seksueel geweld kunnen bij het CSG terecht door te bellen naar 0800-0188 of te chatten via chatmetcsg.nl.

Meer informatie over wat het Centrum Seksueel Geweld kan betekenen? Kijk op www.centrumseksueelgeweld.nl

Margot in gesprek