20 juni 2023
Resultaten Corona Gezondheidsonderzoek Volwassenen en Ouderen 2022.

7 op de 10 Twentse inwoners van 18 jaar en ouder ervaren hun eigen gezondheid als (zeer) goed. Dit is minder dan 2 jaar geleden. Vooral bij mensen die moeite hebben met rondkomen is de ervaren gezondheid sterk gedaald. Ook ervaren de inwoners meer stress dan 2 jaar geleden. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022. Dit is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd in het najaar van 2022. Bijna 15.000 Twentse inwoners van 18 jaar en ouder deden mee aan dit onderzoek.

Daling ervaren gezondheid

In 2022 ervaarden 7 op de 10 Twentse 18-plussers hun eigen gezondheid als goed of zeer goed. Eind 2020 waren dit nog ruim 8 op de 10 inwoners van 18 jaar en ouder. Het is onduidelijk waardoor dit verschil precies wordt veroorzaakt, zegt Cherelle van Stenus, onderzoeker bij GGD Twente. We zien deze afname in heel Twente. Wel zijn er verschillen tussen gemeenten. In de gemeenten Rijssen-Holten en Dinkelland zien we het hoogste percentage van mensen met een (zeer) goede ervaren gezondheid.

Slechtere gezondheid gelinkt aan moeite met rondkomen

Vooral bij mensen die moeite hebben met rondkomen is de ervaren gezondheid sterk gedaald. Van deze groep scoort maar 5 op de 10 mensen hun gezondheid als goed tot zeer goed. Dit is een belangrijk aandachtspunt, vertelt Annelien van den Brink, adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Twente. We zien namelijk dat steeds meer mensen moeite hebben met rondkomen. In 2 jaar tijd is deze groep gegroeid van 11% naar 18% van alle inwoners. Daarnaast blijkt uit ons onderzoek dat geldzaken een belangrijke oorzaak van stress zijn.

Toename in stress

Aan inwoners is gevraagd of zij in de 4 weken voor het vragenlijstonderzoek stress ervaarden. Meer dan de helft van de inwoners gaf aan dat zij een beetje tot (heel) veel stress hadden. Vooral inwoners jonger dan 65 jaar. Werk werd het vaakst genoemd als oorzaak van stress. Daarnaast noemen inwoners oorzaken als geldzaken, gezondheid en familie en vrienden.

Bewegen in de natuur kan helpen tegen stress

Volgens Van den Brink kan regelmatig bewegen in de natuur helpen om minder last te hebben van stress. We weten uit ander onderzoek dat vooral wandelen of fietsen in een groene omgeving helpt om te ontspannen. Van Stenus vult aan: Gelukkig ervaart 78% van de volwassenen in Twente voldoende tijd om te ontspannen. Onder 65-plussers is dit zelfs 97%.

Kansen voor gezondheid

Dit onderzoek laat zien dat in Twente kansen zijn om de gezondheid te verbeteren. Van den Brink laat weten: Als GGD blijven we de ontwikkelingen in gezondheid volgen. Dit doen we bijvoorbeeld door onderzoek te doen. Ook vertalen we landelijke kennis naar Twente. Volgens Van den Brink is een brede aanpak nodig om de gezondheid in Twente te verbeteren. Hierbij is het noodzakelijk dat professionals uit verschillende werkvelden met elkaar samenwerken. Bijvoorbeeld werkgevers en professionals vanuit gezondheid en armoede.

Bekijk de gehele rapportage van de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022.

 

De GGD’en voerden deze monitor uit in het kader van het Gezondheidsonderzoek COVID-19 (officieel de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19). Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum; samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.