28 maart 2023
Resultaten Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022.

De meeste Twentse jongvolwassenen ervaren hun eigen gezondheid als (zeer) goed. Toch staat de mentale gezondheid onder druk. Veel jongvolwassenen in Twente hebben lichte psychische klachten en ervaren stress. Daarnaast heeft meer dan de helft van de jongvolwassenen last van eenzaamheid. De coronaperiode viel de jongvolwassenen zwaar, maar had ook positieve gevolgen. Zoals het ervaren van meer rust. Dit blijkt uit de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. Dit is een groot vragenlijstonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd onder ruim 3.500 Twentse jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar.

Veel jongvolwassenen hebben last van lichte psychische klachten

Ruim 2 op de 3 jongvolwassenen die meededen aan het onderzoek ervaart de eigen gezondheid als (zeer) goed. Wel voelt bijna de helft van de jongvolwassenen zich (heel) vaak gestrest. Ook geeft bijna de helft van de jongvolwassenen aan psychische klachten te ervaren. Zij voelden zich in de 4 weken voor het onderzoek bijvoorbeeld somber of zaten erg in de put. Vaak gaat het om lichte klachten. Het percentage jongvolwassenen met psychische klachten ligt in Twente net iets lager dan gemiddeld in Nederland. 

Problemen met de psychische gezondheid komen vaker voor bij vrouwen. Ook jongvolwassenen die moeite hebben met rondkomen blijken vaker psychische klachten te hebben. Psychische klachten gaan vaak samen met andere klachten. Zoals moeheid, hoofdpijn en prikkelbaarheid. Ook zijn de jongvolwassenen met psychische klachten vaker gestrest en eenzaam. En maken zij zich vaker zorgen over hun toekomst.

Eenzaamheid komt veel voor bij jongvolwassenen

6 op de 10 jongvolwassenen voelt zich eenzaam. Een kwart voelt zich sterk eenzaam. Eenzaamheid komt het meest voor bij praktisch opgeleide jongvolwassenen en vrouwen. Wel heeft 89% van de jongvolwassenen iemand waar ze terecht kunnen bij problemen.

Coronaperiode had ook positieve gevolgen

Persoonlijke gebeurtenissen die jongvolwassenen hebben meegemaakt tijdens de coronaperiode hebben grote invloed op hun welzijn. Zoals in quarantaine gaan, het doormaken van corona of ziekte of overlijden van een dierbaar iemand. 14% van de jongvolwassenen heeft nog last van de dingen die ze meegemaakt hebben tijdens de coronaperiode.

Bijna de helft van de jongvolwassenen (46%) geeft aan dat de coronaperiode zowel positieve als negatieve gevolgen had. Positieve gevolgen waren bijvoorbeeld dat jongvolwassenen minder geld uitgaven en meer rust hadden. Ook was er minder reistijd en meer tijd voor familie en vrienden.

Samen werken aan de gezondheid van Twentse jongvolwassenen

Dit onderzoek laat zien dat actie nodig is om de gezondheid van Twentse jongvolwassenen verder te verbeteren. Maar welke actie? Voor een goede gezondheid spelen veel zaken een rol. Bijvoorbeeld werk en inkomen, de leefomgeving, opleidingsniveau, beweging en voeding. Alles waar we in ons leven geluk, vertrouwen en zekerheid uithalen is onderdeel van wat ons gezond maakt en houdt. Alle onzekerheden en stressfactoren zijn onderdeel van wat ons mogelijk ongezond maakt.

Om jongvolwassenen in Twente gezond te houden is het noodzakelijk dat professionals uit verschillende werkvelden met elkaar samenwerken. Ook bijvoorbeeld armoedebeleid, onderwijs, wonen, werk en inkomen en ruimtelijke ordening zijn hierbij belangrijk.

Twentse gezondheidsverkenning

Lees op de Twentse gezondheidsverkenning de gehele digitale rapportage van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen.

 

De GGD’en voerden de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van de GOR-COVID-19 Integrale Gezondheidsmonitor. Hierbij wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Dit is samen het Netwerk GOR. ZonMw is namens het ministerie van VWS opdrachtgever van de monitor.