Er zijn bij de GGD vier meldingen van de ziekte legionellose binnengekomen.

De GGD heeft onderzocht waar de legionellabacterie teruggevonden kon worden. Tijdens dit onderzoek is in een waterbassin van TenCate Protective Fabrics een legionella-bacterie aangetroffen. TenCate Protective Fabrics heeft direct passende maatregelen genomen om verspreiding van de bacterie te voorkomen.

Brononderzoek

In de maanden augustus – oktober zijn bij de GGD vier meldingen van de ziekte legionellose binnengekomen. Het betreft inwoners van de gemeente Hellendoorn. Zoals gebruikelijk doet de GGD brononderzoek om de herkomst van de legionella te achterhalen. Tijdens dit onderzoek zijn mogelijke bronnen, zoals koeltorens en waterzuiveringsinstallaties, in de gemeente onderzocht. Hierbij is in een waterbassin van de afvalwaterzuivering van TenCate Protective Fabrics de legionellabacterie gevonden. Deze legionellabacterie kan een bron zijn voor deze meldingen.

Vervolg

TenCate Protective Fabrics heeft direct, samen met de Omgevingsdienst Twente en GGD Twente, passende maatregelen genomen om verspreiding te voorkomen. De GGD doet in samenwerking met het RIVM aanvullende metingen bij TenCate. En uit voorzorg ook bij de rioolwaterzuivering van het Waterschap Vechtstromen. Bij het Waterschap Vechtstromen is geen legionella aangetroffen. De metingen moeten duidelijkheid geven of andere waterstromen mogelijk ook besmet zijn. Het risico op een legionella besmetting voor mensen die wonen of recreëren in de omgeving van het bedrijf in Nijverdal is klein. Er is geen reden om het gebied te mijden.

Wat is Legionellose?

Legionellose is een infectie door een bacterie. Deze bacterie heet Legionella. Deze bacterie kan aanwezig zijn in water en grond. Alleen door inademen van de legionella bacterie kan men ziek worden. Vaak gaat het dan om een longontsteking. In de volksmond wordt dit ook 'veteranenziekte' genoemd. Lees hier meer over legionella.

Klachten van legionellose zijn: hoge koorts (boven de 39 graden), verwardheid en acute longontsteking. Ga met dergelijke klachten direct naar de huisarts.

Meer informatie

Vragen over legionella?

Neem contact op met ons team Infectieziekten.