4 oktober 2021
Gezond en veilig opgroeien.

GGD Twente doet met de Kindermonitor groot onderzoek naar het gezond en veilig opgroeien van kinderen in Twente. De Kindermonitor vertelt ons hoe het gaat met de kinderen in Twente. De uitkomsten helpen gemeenten bij het maken van keuzes in het lokale gezondheidsbeleid. Heb je een uitnodiging ontvangen? Help dan mee en vul de vragenlijst in.

De Kindermonitor 

De komende dagen stuurt GGD Twente 20.000 gezinnen met een kind van 0 tot 12 jaar een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen. Vragen over het opgroeien en de gezondheid van hun kind(eren) (bijvoorbeeld eten, slapen, bewegen en buitenspelen). We willen graag weten hoe ouders het opvoeden vinden, tegen welke problemen ze aanlopen en waar ze behoefte aan hebben. Ook vragen we naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van hun kind(eren).

Help mee

Voor het onderzoek hebben we willekeurig 20.000 kinderen uit Twente geselecteerd. Het is belangrijk dat de ouders die een uitnodiging ontvangen, meedoen en de vragenlijst invullen. Deze ouders helpen ons een goed beeld te krijgen hoe het gaat met het opgroeien en de gezondheid van Twentse kinderen. Zo kunnen wij de Twentse gemeenten helpen bij het maken van keuzes. Antwoorden blijven anoniem.

Vier jaar geleden

Vier jaar geleden voerden we ook een Kindermonitor uit. Bijna 10.000 ouders deden mee. Ouders gaven aan dat ze het ouderschap leuk vinden, maar soms ook pittig. Ze maakten zich bijvoorbeeld regelmatig zorgen over het gebruik van social media en gamen. In 2017 waren veel Twentse kinderen lid van een vereniging, zoals voor sporten, muziek of toneel. Ongeveer één op de tien gezinnen in Twente had moeite met rondkomen. Ouders wisten lang niet altijd dat ze bij hun gemeente terecht kunnen voor hulp. Bijvoorbeeld om te zorgen dat hun kind toch kan sporten of schoolspullen krijgt. Dit is belangrijke informatie. Hiermee kunnen gemeenten en organisaties ouders beter helpen.

GGD Twente panel

Heb je geen uitnodiging ontvangen voor het invullen van de Kindermonitor? Maar wil je wel graag meedoen aan ander onderzoek van GGD Twente? Meld je dan aan voor het panel van GGD Twente via www.ggdtwente.nl/panel

Vragen of meer informatie

Op onze website vind je meer informatie over de Kindermonitor 2021. Ook vind je er veelgestelde vragen en het telefoonnummer van de helpdesk.

 

Kinderen zandbak