10 januari 2022
De GGD begint na 18 januari bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

Vanaf 18 januari ontvangt de eerste groep kinderen een uitnodigingsbrief van het RIVM. Hierin staat informatie die ouders/verzorgers nodig hebben om, als zij dit willen, voor hun kind een afspraak te maken bij de GGD. Het inplannen van de afspraak is alleen mogelijk door te bellen. Het telefoonnummer staat in de brief.

Over de vaccinatie

De kinderen krijgen twee prikken met een kinderdosis van het vaccin van BioNTech/Pfizer. Dit is een mRNA-vaccin dat speciaal voor kinderen is gemaakt. Het is goedgekeurd door het Europees geneesmiddelenagentschap EMA. Tussen de eerste en de tweede prik moet minstens acht weken zitten. Als het kind ook nog andere vaccinaties krijgt, moet dat twee weken voor of na de coronavaccinatie gebeuren.

Toestemming

Kinderen van 5 tot en met 11 jaar zijn minderjarig. Daarom is het nodig dat er 1 ouder/verzorger meekomt naar de priklocatie. De ouder/verzorger die niet meekomt, moet wel geïnformeerd zijn en ook toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Op de priklocatie wordt daarom eerst gevraagd of beide ouders/verzorgers toestemming hebben gegeven voor de vaccinatie. Als op de GGD-locatie blijkt dat één van de ouders niet wil dat het kind gevaccineerd wordt, doet de GGD dit niet. 

Prikangst

Heeft je kind prikangst? De medewerkers op de vaccinatielocaties weten hoe zij hiermee om moeten gaan. En zijn ook dingen die je als ouder kunt doen. Lees onze tips voor als je kind prikangst heeft.

Heb je nog vragen over coronavaccinaties voor kinderen?