22 september 2021
Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd.

Dát is waar we in Twente naar streven. Maar hoe zorgen we daar samen voor? En hoe zorgen we dat een gezonde keuze ook een makkelijke keuze wordt, voor alle Twentse kinderen? Deze vragen stonden centraal tijdens de regionale kick-off van JOGG in Twente voor gemeenten op 21 september.

Een gezonde fysieke en sociale leefomgeving

Alle kinderen hebben recht op een gezonde, veilige en kansrijke start. Een start waar zij een leven lang profijt van hebben. In Twente werken de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hengelo, Hof van Twente, Oldenzaal, Rijssen-Holten en Tubbergen hier samen aan met ondersteuning van de JOGG-aanpak. Met deze aanpak werken gemeenten, lokale en ketenpartners samen aan een gezonde fysieke en sociale leefomgeving.

JOGG in Twente

JOGG is een lokale, integrale aanpak om samen de omgeving waarin kinderen en jongeren opgroeien gezonder te maken. Niet voor even, maar voor altijd. Er wordt gebruik gemaakt van al bestaande activiteiten en structuren in de Twentse gemeenten. Bijvoorbeeld buurtsportcoaches, supermarkten, scholen en sportorganisaties. Maar ook lokale sport- en preventie-akkoorden, waar inwoners bij betrokken worden. Gemeenten en GGD Twente hebben voor Twente een regionale visie opgesteld met twee speerpunten:

  1. Toewerken naar een gezonde sociale en fysieke omgeving. Hierbij betrekken we verschillende sectoren, zoals onderwijs, sport, jeugd, ruimtelijke ordening, armoede, sociaal domein, zorg en welzijn.

  2. Signalering, begeleiding en zorg op maat bieden voor kinderen met overgewicht en hun gezinnen. Geen ‘one-size-fits-all’-interventies meer en een gedegen analyse van de oorzaken van overgewicht.

Regionale impact

GGD Twente is aanjager van de aanpak in Twente. Regiocoördinator JOGG-aanpak van GGD Twente Tessa Huisjes: “De GGD maakt zich sterk voor de gezondheid van alle Twentenaren. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Daarom is het belangrijk dat we de impact hiervan zo groot mogelijk maken. Hoe mooi is het dus dat we daar in Twente samen regionaal een slag in gaan slaan? Met de negen gemeenten gaan we met behulp van de JOGG-aanpak nog harder werken aan een gezonde leefomgeving van onze jonge inwoners. Door regionaal samen te werken en te verbinden, zodat de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt.”

Terugblik kick-off 21 september

Bij wijkvoorziening ‘t Doesgoor in Goor werd dinsdagmiddag de regionale kick-off gehouden. De integrale aanpak van JOGG stond centraal in het interactieve programma. Vertegenwoordigers van Provincie Overijssel, de deelnemende Twentse gemeenten, stichting JOGG en GGD Twente lieten zien en horen wat zij doen voor de Twentse JOGG. De kansen die er zijn voor een gezonde fysieke en sociale leefomgeving kwamen duidelijk naar voren in de praktijkvoorbeelden van de gemeenten Enschede en Hof van Twente. Tessa Huisjes kijkt met een goed gevoel terug op de aftrap van JOGG in Twente: “De JOGG-aanpak is van en voor iedereen. Dat heeft deze middag goed duidelijk gemaakt. Iedereen kan een bijdrage leveren aan een gezonde leefomgeving.”

Ook een bijdrage leveren of meer weten over JOGG in Twente? Neem contact op met Tessa Huisjes via t.huisjes@ggdtwente.nl.

Roy de Witte, Ilse Duursma, Caroline Peeck, en Erik Maarsingh

Roy de Witte, gedeputeerde provincie Overijssel, Ilse Duursma, lid DB OLG en wethouder gemeente Dinkelland, Caroline Peeck, lid MT JOGG en Erik Maarsingh, plaatsvervangend directeur GGD Twente.