2 juni 2021
Volgens de Gezondheidsraad blijkt ook uit de meest recente cijfers dat het Janssen vaccin een voldoende veilig en effectief vaccin is.

Voor de landelijke vaccinatiestrategie adviseert de Gezondheidsraad echter om de leeftijdsgroepen die nog aan de beurt komen vanaf nu de Pfizer of Moderna-vaccins aan te bieden.
In bepaalde gevallen is het volgens de Gezondheidsraad wel verstandig om het Janssen-vaccin aan te bieden, omdat mensen met één prik van Janssen direct volledig gevaccineerd zijn.
Deze adviezen neemt minister De Jonge van VWS over.

Janssen vaccin veilig

Omdat het Janssen vaccin een voldoende veilig en effectief vaccin is, kunnen mensen die al gevaccineerd zijn met het Janssen vaccin gerust zijn op die keuze.
En mensen die binnenkort een afspraak hebben voor het Janssen vaccin, kunnen deze afspraak op een verantwoorde manier door laten gaan.

Lees het hele bericht verder op de website Rijksoverheid.nl

Afspraak wijzingen

Iedereen die een gemaakte afspraak voor het Janssen vaccin toch wil wijzigen, mag dat doen, hoewel dit niet nodig is.
De afspraak wijzigen kan telefonisch via GGD GHOR Nederland. Zie hiervoor het telefoonnummer dat in de afspraakbevestiging staat.

Gevolg is wel dat je dan iets later aan de beurt kan zijn. Het is niet mogeljik om op een vaccinatielocatie de afspraak over het te gebruiken vaccin aan te passen.