6 januari 2022
Neem contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente.

Maak je je zorgen om iemand in je omgeving? Denk je dat psychische hulp nodig is? Neem dan contact op met het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag van GGD Twente. Het meldpunt is in Twente niet nieuw. De naam wel.

Nieuwe naam

Naasten of omwonenden weten vaak niet waar ze met hun zorgen over een verward persoon met zorgwekkend gedrag terecht kunnen. Regionale en lokale hulpnummers zijn niet altijd even bekend. Daarom is er een landelijk meldpunt opgericht met een gratis telefoonnummer. Dit telefoonnummer schakelt door naar de regionale telefoonnummers. Om aan te sluiten op de landelijke naam Meldpunt Zorgwekkend Gedrag is er ook in Twente voor gekozen de naam aan te passen. Vanaf 1 januari 2022 is het geen Meldpunt Verward Gedrag Twente meer, maar Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente.

Bellen en online

Denk jij dat iemand psychische hulp nodig heeft? En wil je dat melden, of advies vragen? Dit kan telefonisch en online. Het team is bereikbaar voor het beantwoorden van vragen, het delen van zorgen, meedenken en adviseren bij complexe situaties rondom personen met zorgwekkend gedrag. Het meldpunt onderzoekt of er hulp nodig is. Welke hulp, en of het misschien nodig is dat er gedwongen hulp wordt ingezet.  

Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente: contact en informatie

Cijfers

Weten dat er een meldpunt is en wat je kunt doen is belangrijk, dat laten ook de cijfers zien.  In 2021 ontving het meldpunt 283 meldingen. Buren, professionals en familie melden het vaakst. Ruim 200 meldingen gaven aanleiding tot een verkennend onderzoek, 76 tot alleen triage en 18 meldingen zijn na onderzoek doorgezet naar een officier van justitie. Bij maar liefst 265 meldingen is dus de inzet van het meldpunt helpend geweest.