2 augustus 2022
Voor iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft gehad.

De vaccinatieronde start in september. Eerst worden mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden uitgenodigd. Zij krijgen ook vaak jaarlijks de griepprik. Ook zorgmedewerkers ontvangen een uitnodiging. Daarna kunnen anderen een herhaalprik krijgen, als zij dit willen.

Met deze 9 vragen en antwoorden leggen we uit wat de vaccinatieronde dit najaar inhoudt.

Vragen en antwoorden

Op basis van wat we nu weten over het coronavirus, verwachten we dat de ziekte dit najaar oplaait. Het aantal besmettingen zal ​daardoor toenemen. We houden rekening met een mogelijk nieuwe coronagolf in het najaar. Uit voorzorg wordt daarom weer een coronaprik aangeboden.

Deze herhaalprik tegen corona verbetert de kwaliteit van het afweersysteem. En daarmee de bescherming tegen ziekenhuisopname en overlijden. Daarnaast is de herhaalprik nodig om de zorg bereikbaar te houden. En om druk op de samenleving, door bijvoorbeeld uitval van personeel, te voorkomen.

In het najaar kan iedereen van 12 jaar of ouder die de basisserie tegen corona heeft afgerond, 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting een herhaalprik krijgen.

De eerste groep die de herhaalprik krijgt aangeboden, bestaat uit: 

  • mensen van 12 jaar of ouder met een verhoogd risico op ziekenhuisopname en overlijden. Bij hen neemt de bescherming tegen ernstige ziekte door corona sneller af. Dit zijn onder meer mensen die ook een griepprik krijgen.
    • Behoor je tot die eerste groep en ben je 60 jaar of ouder? Dan word je uitgenodigd door het RIVM.
    • Behoor je tot die eerste groep en ben je jonger dan 60 jaar? Dan word je uitgenodigd door de huisarts.  
  • zorgmedewerkers met direct patiëntencontact. Zij worden uitgenodigd via hun werkgever.  

 Daarna kunnen anderen een herhaalprik halen, als zij dit willen.

Als je nog geen enkele coronaprik hebt gehad, dan heb je eerst de basisserie tegen corona nodig. Deze kun je nog steeds halen. Je hoeft hiervoor niet te wachten tot het najaar. De basisserie bestaat uit 2 prikken met een mRNA-vaccin ​(BioNTech/Pfizer of Moderna​).

Als je niet met een mRNA-vaccin geprikt wilt worden, dan kun je ook kiezen voor 2 prikken met Novavax of 1 prik met Janssen. Als je inmiddels corona hebt gehad, dan is 1 prik in de basisserie (het maakt niet uit welk vaccin) voldoende. Je kunt de prik tenminste 8 weken na de besmetting halen.

Er is geen verschil. Een booster en een herhaalprik versterken beide de werking die de basisserie op het afweersysteem heeft. De basisserie zijn de eerste vaccinatie(s).

De booster en de herhaalprik geven tijdelijk extra bescherming tegen corona. We houden vanaf nu de term herhaalprik aan, omdat dit duidelijker aangeeft dat de prik vaker herhaald kan worden. Hoe vaak en met welke periode hangt af van hoe het coronavirus zich verder ontwikkelt.

 

 

​De mensen met een verhoogd risico op ziekenhuisopname of overlijden worden per brief door het RIVM of de huisarts uitgenodigd om hun prik te halen bij de GGD. Thuiswonende 60-plussers die niet in staat zijn om zelf naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan, kunnen door hun huisarts worden aangemeld bij de GGD. Zij worden dan thuis gevaccineerd. Voor de bewoners van zorginstellingen wordt de vaccinatie aangeboden in de instelling zelf. Ook kunnen zij zich als zij dit willen laten prikken op een GGD-vaccinatielocatie.

Nadat deze groep is uitgenodigd, kan iedereen van 12 jaar of ouder online of telefonisch een afspraak maken bij de GGD. We weten nog niet vanaf welke datum een prik zonder afspraak mogelijk is. Als dit bekend is, wordt dat onder andere op de website www.mijnvraagovercorona.nl en op deze website bekend gemaakt. Je hoeft op dit moment niets te doen.

Er wordt geprikt met een aangepast mRNA-vaccin (BioNTech/Pfizer of Moderna) als blijkt dat dat betere bescherming biedt dan de huidige vaccins.

​Nee. Als eerste worden de mensen met een hoger medisch risico en de zorgmedewerkers uitgenodigd. Daarna kan iedereen van 12 jaar of ouder een herhaalprik krijgen. Welke volgorde er bij de tweede groep (iedereen van 12 jaar of ouder) wordt aangehouden, is nu nog niet bekend. Een herhaalprik is dan beschikbaar vanaf 3 maanden na de laatste coronaprik of coronabesmetting. ​

​Nee. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is een herhaalprik niet nodig. Zij worden meestal niet erg ziek van corona.

Het verschilt per land of er coronaprikken ​nodig ​zijn, hoeveel en hoelang die geldig zijn. Check dus voor vertrek wat de maatregelen zijn. Dat kan via de website www.nederlandwereldwijd.nl.

Meer informatie

Bekijk www.mijnvraagovercorona.nl.