6 oktober 2021
GGD Twente start vanaf 7 oktober met het geven van de derde coronavaccinatie.

Deze is alleen bedoeld voor mensen met een ernstige afweerstoornis. Zij krijgen de derde prik om een betere bescherming tegen het coronavirus te krijgen. Het gaat om mensen vanaf 12 jaar en ouder die onder behandeling zijn van een medisch specialist. Zij worden gevaccineerd met Pfizer.

Zij ontvangen vanaf oktober een schriftelijke uitnodiging voor de derde vaccinatie bij de GGD. De ziekenhuizen sturen de uitnodiging op advies van de medisch specialist. Voor Twente gaat het naar schatting om ongeveer 10.000 mensen die de derde vaccinatie krijgen.

Prikken met of zonder afspraak

Mensen kunnen voor de derde prik telefonisch een afspraak maken, nadat zij de uitnodigingsbrief hebben ontvangen. Het is ook mogelijk om zonder afspraak de derde prik te halen. Bij een prik zonder afspraak kan het voorkomen dat de wachttijd wat langer is. Als dit voor mensen lastig is, is het verstandig om vooraf telefonisch een afspraak te maken.

De vaccinatie vindt plaats op de GGD-priklocaties in Enschede en Nijverdal, of in de GGD-prikbus of tijdelijke priklocaties. Waar precies wordt geprikt zonder afspraak staat op de website www.prikkenzonderafspraak.nl.

Verschil derde vaccinatie en booster

Er is een verschil tussen de derde vaccinatie en de boosterprik. De derde vaccinatie kan ervoor zorgen dat een aantal mensen die nog onvoldoende beschermd zijn na twee vaccinaties een betere bescherming krijgen (opbouwen). Deze derde vaccinatie is voor deze mensen onderdeel van de basisvaccinatie, die voor de meeste andere mensen uit een of twee vaccinaties bestaat.

Een booster is iets anders: dat is een extra prikkel voor het afweersysteem. Deze is voor mensen die na 1 of 2 vaccinaties wel voldoende bescherming opgebouwd hebben, maar bij wie de bescherming afneemt na verloop van tijd. De Gezondheidsraad heeft aangegeven dat er nu geen reden is om een boostervaccinatie in te gaan zetten. Boostervaccinatie is effectief om de bescherming te verhogen, maar op dit moment nog niet noodzakelijk.

Meer informatie over de derde vaccinatie

GGD start met derde coronavaccinatie