24 mei 2022
Resultaten Gezondheidsonderzoek Jeugd en Kindermonitor.

Het gaat minder goed met de mentale gezondheid van jongeren in Twente. Daar staat tegenover dat het op veel vlakken goed lijkt te gaan met kinderen van 0-12 jaar. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van twee grote onderzoeken die GGD Twente in het najaar van 2021 uitvoerde. Dat zijn de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd en de Kindermonitor. Bijna 8.000 jongeren uit klassen 2 en 4 van het reguliere voortgezet onderwijs in Twente vulden op school de vragenlijst in. Ruim 11.000 ouders van kinderen van 0-12 jaar deden mee aan het onderzoek.

Veel jongeren met een verhoogd risico op psychosociale problematiek

Het aantal jongeren dat risico loopt op psychosociale problemen is opnieuw gestegen. Dat zijn emotionele problemen zoals zenuwachtigheid, angstig zijn of depressieve gevoelens hebben. En gedragsproblemen, zoals driftbuien of ernstig opstandig gedrag. Problemen met de psychosociale gezondheid komen vaker voor bij meisjes. Ook jongeren op het vmbo en jongeren uit eenoudergezinnen blijken extra kwetsbaar. “1 op de 5 jongeren in Twente heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek”, aldus onderzoeker Marieke Weernink. “Psychosociale problemen gaan vaak samen met andere problemen. Deze jongeren hebben bijvoorbeeld vaker een minder goede relatie met hun ouders en zijn vaker gestrest. Ook voelen ze zich minder vaak gelukkig. Ze denken er vaker serieus aan om een einde aan hun leven te maken.” Het is goed om te beseffen dat het voorkomt dat jongeren soms zulke gedachten hebben. In Twente is dat bij 1 op de 5 jongeren. Het helpt om erover te praten.

De zorgen over de psychosociale gezondheid van jongeren namen vóór de coronaperiode al toe. Tijdens de coronaperiode is dit verder verslechterd. Een zorgelijke ontwikkeling vindt adviseur gezondheidsbevordering Marlie Cerneus: “Een goede psychosociale gezondheid is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen functioneren thuis en op school. Het is belangrijk om problemen op tijd te signaleren, zodat voorkomen wordt dat problemen erger worden. Dat geldt voor iedereen om jongeren heen. Van ouders tot leerkracht en van vrienden tot zorgverlener. Samen kunnen we zorgen voor een omgeving waarin jongeren kunnen praten over hun gevoelens.”

Positieve ontwikkelingen bij kinderen

Onderzoeker Marieke Weernink is positiever gestemd over de jongste kinderen. “Anders dan bij de Twentse jongeren, maken we ons over de jongere kinderen in Twente minder zorgen. 92% van de kinderen van 0-12 jaar zit lekker in zijn of haar vel en 97% is volgens de ouders (zeer) vaak gelukkig. Het aantal kinderen waarbij geen aanwijzingen zijn voor psychosociale problemen is licht gedaald ten opzichte van 2017. Slechts 1 op de 13 kinderen in Twente heeft een verhoogd risico op psychosociale problematiek. Verder worden kinderen ten opzichte van 2017 minder gepest en spelen ze vaker buiten. En ze drinken minder vaak zoete drankjes en juist vaker water of thee zonder suiker.”

Samen inzetten op preventie

Jeugdgezondheid van GGD Twente zet extra stevig in op preventie om psychosociale problematiek te voorkomen. De jeugd helpen, vraagt om samenwerking. "Het is belangrijk dat jongeren en kinderen, maar ook de ouders en scholen voldoende steun en aandacht krijgen. Wij zijn er voor hen om ze te ondersteunen en te adviseren bij het gezond en veilig opvoeden en opgroeien”, zegt jeugdarts Wafae Lasfar. Speciaal voor ouders is er ook Loes.nl. Hier staan voor ouders handige opvoedtips en gratis aanbod van bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en workshops. Jongeren kunnen op jouwggd.nl antwoorden vinden op hun vragen.

Lasfar vervolgt: "Elke school die heeft deelgenomen aan het onderzoek ontvangt een eigen rapport. Scholen werken hard aan het welbevinden van hun leerlingen. Dit rapport helpt scholen te kiezen waar ze hun aandacht op willen richten in hun zorg voor hun leerlingen. Als jeugdarts weet ik dat dit hele belangrijke informatie is om samen aan te slag te gaan met de Gezonde School.”

Alle uitkomsten van beide onderzoeken zijn te vinden op www.twentsegezondheidsverkenning.nl

Zie je het leven niet meer zitten? Of maak je je zorgen over een ander? Bel 0900-0113 of chat via www.113.nl. Anoniem, gratis en 24/7.